profil

Kształtowanie się polskiej granicy z Niemcami w czasie I i II wojny światowej.

drukuj
poleca 85% 351 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresach międzywojennych granica polsko-niemiecka, kształtowała się bardzo gwałtownie, wręcz burzliwie. Niemcy przegrali pierwszą wojnę światową, aczkolwiek nie opuścili terenów Polski, między innymi Warmii, Pomorza, Kujaw, Wielkopolski i Powiśla.
27 września 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego, czyli Wielkopolski, Mazowsza Podlasia, Suwalszczyzny, okolic Częstochowy oraz Gdańska i Torunia do Polski. W dniu, w którym rozpoczęło się powstanie Niemcy urządzili paradę wojskową, podczas której zrywali polskie flagi oraz napadali na polskie instytucje. W wyniku owych zajść, Polska Organizacja Wojskowa rozpoczęła walkę, podczas której powstańcy opanowali okolice Poznania. Powstanie Wielkopolskie dobiegło końca 16 lutego 1919 roku, rozejmem w Trewirze.
Zgodnie z postanowieniami rozejmu do Polski przyłączono Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie oraz ziemię Chełmińską.
W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie. Wystąpienie zbrojne, organizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska, miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Do wybuchu powstania przyczyniła się między innymi „Masakra w Mysłowicach”, podczas której zginęło 7 górników, 2 kobiety oraz 13-letni chłopiec. Zakończyło się 24 sierpnia 1919 roku, przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski.
Nocą z 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybuchło drugie powstanie śląskie.
Alfons Zgrzebniok, który stał na czele Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska nakazał rozpoczęcie działań bojowych. Miało na celu usunięcie z obszaru plebiscytowego niemieckich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji polsko-niemieckiej. Zakończyło się 25 sierpnia 1920, ponieważ Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, nakazała rozwiązać niemiecką „Sicherheitspolizei”, co było równoznaczne z wygraną Polaków, gdyż ich podstawowy postulat został spełniony.
20 marca 1921 roku odbył się plebiscyt, który miał rozstrzygnąć los Górnego Śląska. Niestety, zakończył się zwycięstwem Niemiec.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, wybuchło ostatnie, trzecie powstanie śląskie. Miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Polaków. 16 lipca 1921 roku w Katowicach podpisano dokument upamiętniający przejęcie wschodniej części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą Polską.
1 września 1939 roku III Rzesza niemiecka w porozumieniu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich zaatakowała Polskę na Westerplatte. Atak oznaczał rozpoczęcie II wojny światowej, czyli największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata.
9 września 1939 roku w okolicach Kutna, rozegrała się „Bitwa nad Bzurą”. Przez niemal dwa tygodnie Polacy walczyli, odbijając miasta. Niestety przegraliśmy największą bitwę kampanii wrześniowej.
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie było wystąpieniem zbrojnym zorganizowanym przez Armię Krajową, przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę. Polacy odzyskiwali: Stare Miasto, Powiśle, Wolę, Żoliborz i Mokotów, jednak bezskutecznie. Niemcy ponownie przejęli te tereny.
2 października 1944 roku został podpisany akt kapitulacji, na mocy którego Polacy zostali wzięci do niewoli.
Z początkiem roku 1945 Warszawa była zniszczona w około osiemdziesięciu procentach. Straty były ogromne.
W 1945 roku Niemcy na rubieży: Szczecinek, Wałcz, Tuczno, Gorzów Wielkopolski, zbudowali tzw. Wał Pomorski czyli część systemu umocnień wschodniej granicy III Rzeszy. Wał został przełamany przez Armię Krajową.
16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się Bitwa o Berlin, tzw. operacja berlińska. 30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler popełnił samobójstwo w bunkrze pod kancelarią III Rzeszy.
17 lipca 1945 roku rozpoczęła się konferencja poczdamska. Decyzją konferencji przymusowo wysiedlono Niemców z terenów polskich.
Granica polsko-niemiecka w latach 1918-1945, kształtowała się bardzo dynamicznie. Polska w większości odzyskała stracone tereny. Polacy dzielnie walczyli aż do ostatniej kropli krwi. Walki były bardzo trudne i pochłonęły życie milionów ludzi.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy