profil

Konflikty

poleca 84% 698 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Autarkia - samowystarczalność gospodarcza państwa, odcięcie się od związków gospodarczych z resztą państw, likwidacja wymiany międzynarodowej, często jako wynik wojen lub izolacji państwa z przyczyn politycznych

Konflikty w Europie a)baskijsko-hiszpański(trwa od końca XIX w. miał on charakter narodowościowy od połowy XX wieku rozpoczęła dzialaln ość ETA- czyli baskijski lód i wolność prowadziła ona akcje terrorystyczne szczególnie w czasach rządów generała Franko. Działalność terrorystyczna ETY jest nieakceptowana przez Polaków.
b) konflikty w Irlandii północnej między Anglikami a Irlandczykami, przyczyny tego konfliktu: * religijne,* terytorialne IRA- irlandzka armia republikańska, organizacja o charakterze terrorystycznym
c) kon.Bałkański - najkrwawszy w Xxwieku o podłożu politycznym,terytorialnym, początki tego konfliktu sięgająXIX wieku.
Konflikty w Azji a)palestyńsko-izraelski początki tego konfl. to powstanie państwa Izrael na terytorium palestyńskim w 1948roku.
b)konfl. o Kaszmir pomiędzy Pakistanem a Izraelem a Chinami jest to prowincja położona na granicy tych 3 państw której ludność wyznaje Islam, konflikt jest bardzo niebezpieczny ponieważ obydwa państwa mają broń atomową
c)konfl. o Tybet ? pomiędzy Chinami a Tybetem. Chiny zajęły Tybet w 1949r
d)konflikt pomiędzy Rosją a Czeczenią początki tego konfliktu sięgają 1 połowy xIX wiku kidy to Rosja podbiła Kaukaz obecnie przyczyną jest spór o kontrole nad wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz fakt ze w 1991 roku Czeczenie ogłosili niepodległość
e) konflikt Iraku- przyczyną tego konfliktu były:podejrzenie Iraku o posiadanie broni atomowej i chemicznej, rządy Sadama Husajna,prześladowanie Kurdów, kontrola nad wydobyciem ropy naftowej(USA) rozpoczął się w 2003 roku,
f)konflikt o Tajwan-między Chinami a Tajwanem -2008rok-Tajwan chce ogłosić suwerenność i niepodległość, Chińczycy chcą utrzymać swoje wpływy na Tajwanie za wszelką cenę, ponieważ w 2005 roku została uchwalona w Chinach ustawa pozwalająca na zaatako -wanie Tajwanu gdyby ogłosił niepodległość
g)konflikt w Afganistanie- Afganistan jest państwem wyznaniowym w którym znajdują się bazy terrorystyczne Konflikty w Afryce-podłoże terytorialne, polityczne i ekonomiczne a)konflikt w Ruandzie- pomiędzy plemionami tutsi i hutu(plemie tutsi to pasterze a hutu zajmowali się uprawami ziemi)Jest to jeden z najkrwawszych konfliktów w Afryce ponieważ zginęło ok. 1mln ludzi,walki zakończyła interwencja wojsk ONZ-tu. b)konflikt w Sudanie-powodem tego konfliktu są różnice religijne pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami,rywalizacja o kontrole nad wydobyciem ropy naftowej pomiędzy płn a poł wojna domowa w Sudanie trwa od 1956 roku

ONZ - to międzynarodowa uniwersalna organizacja polityczna o bardzo szerokim zakresie uprawnień. Uniwersalizm Organizacji Narodów Zjednoczonych należy pojmować w odniesieniu do członkostwa - obecnie należy do niej 187 państw, jak i do działalności.
Obejmuje ona praktycznie wszystkie obszary życia międzynarodowego: od pokoju i bezpieczeństwa po współpracę gospodarczą, techniczną, rozwojową, humanitarną, regulującą i wiele innych
CELE I ZADANIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Sprecyzowane w Karcie to:
? Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
? Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie
? Nawiązanie międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy płci, języka lub religii
? Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone będą popierały: podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową

PRZYCZYNY BEZROBOCIA
W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH:
-zmiany technologiczne(automatyzacja i komputeryzacja)
-przenoszenie miejsc pracy do krajów o niższych płacach i podatkach
-ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach(edukacja,służba zdrowia,administracja,policja,kolej) ze względu na trudności budżetowe
-finansowe i biurokratyczne bariery podejmowania działalności gospodarczej
-mała przedsiębiorczość,bezradność niektórych grup społecznych
-napływ dużej ilości imigrantów
W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH:
-brak kapitału umożliwiającego tworzenie miejsc pracy
-wysoki przyrost naturalny
-nieudolne,skorumpowane rządy
-niskie kwalifikacje osób w wieku produkcyjnym
-częściową niezdolność do pracy w wyniku niedożywienia i chorób

BEZROBOCIE W POLSCE:
-Bezrobocie w naszym kraju jest bardzo zróżnicowane regionalnie. Najwyższy poziom bezrobocia jest w województwach warmińsko-mazurskie(prawie30%) zachodniopomorskie i lubuskie(około 27%). Wysoki poziom bezrobocia mają także województwa :dolnośląskie, pomorskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie. W województwie mazowieckim i małopolskim bezrobocie jest najniższe (około 14%) a to przedewszystkim dzieki dużej liczbie miejsc pracy w Warszawie i Krakowie. Najniższy poziom bezrobocia (10%) spotykamy w wielkich miastach

Embargo to zakaz przywozu lub wywozu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej
PRZYCZYNY NAŁOŻENIA EMBARGO:
-totalitarne rządy
handel bronią na obszarze konfliktów
-stwarzanie zagrożeń militarnych
-wspieranie terroryzmu
-udostępnianie materiałów radioaktywnych
-handel narkotykami

UE
W 2004 roku : polska Estonia Litwa Łotwa Czechy Słowacja Węgry, Słowenia, Malta, Cypr
W 2007 Bułgaria, Rumunia
Euroregion - forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut