profil

Konflikty współczesnej Europy

poleca 83% 1681 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konflikt – z języka łacińskiego conflictus, zderzenie, sprzeczność interesów.

Źródło konfliktów stanowią wszelkie sprzeczne dążenia, antagonizmy powstałe między ludźmi, grupami społecznymi, narodami, plemionami i rządami państw. Z punktu widzenia przyczyn ich powstawania można podzielić na następujące grupy:
- konflikty narodowościowe,
- konflikty religijne,
- konflikty związane z walką o dostęp do bogactw naturalnych i źródeł pozyskiwania żywności,
- konflikty zachodzące między działalnością gospodarczą człowieka a przyrodą (ekologiczne),
- konflikty między krajami bogatymi a krajami biednymi.

Europa jest kontynentem starym, już w III tysiącleciu p.n.e. na jej obszarze pojawiły się pierwsze cywilizacje. Od początku swego istnienia kontynent europejski boryka się z wieloma specyficznymi problemami związanymi z różnymi dziedzinami życia. Konflikty współczesnej Europy:

1. Konflikt na Cyprze (narodowościowy) – Cypr jest zamieszkiwany przez Turków i Greków. W latach 70. narody te wszczęły akcje zbrojne, ponieważ pragnęły żyć w ścisłym związku z krajem macierzystym.

2. Konflikty bałkańskie (narodowościowe, religijne i gospodarcze) – w ostatnich latach Bałkany stały się najbardziej zapalnym miejscem Europy. Po rozpadzie Jugosławii odżyły dawne konflikty między Chorwatami, Serbami, Bośniakami i Albańczykami, które przerodziły się w wojny, prześladowania, a nawet zbrodnie ludobójstwa. Obecne działania wojenne zostały zakończone, a konflikty złagodzone, co wcale nie oznacza trwałego pokoju i zakończenia waśni na tle etnicznym i kulturowym.

3. Konflikt w Czeczeni (narodowościowy, religijny) – Czeczeni to odrębna muzułmańska społeczność z własnym językiem i kulturą. W ciągu ostatnich dwustu lat największe niebezpieczeństwo stanowi dla nich północny sąsiad – Rosja. W latach 70. XIX wieku Czeczenia została włączona do Rosji. Dopiero w 1991 roku ogłosiła niepodległość. Ale konflikt rosyjsko - czeczeński trwa nadal, nieprzerwanie od 13 lat. Czeczenia w tym czasie straciła niepodległość. Na co dzień rosyjskie wojska dopuszczają się niehumanitarnych działań w Czeczeni, łamiąc tym samym prawa człowieka. A akcja wywołuje reakcję. Naród czeczeński buntuje się i atakuje. Jeżeli władze rosyjskie nie uznają niepodległości tej niewielkiej republiki, to wojna będzie nadal trwać.

4. Konflikt w Hiszpanii (ETA) (narodowościowy) – kraj Basków, Katalonia w Hiszpanii, walczy o odłączenie od Hiszpanii i uzyskanie statusu niezależnego. ETA to skrót od nazwy organizacji nacjonalistów z Kraju Basków, który oznacza "Kraj Basków i Wolność". Aktywną działalność terrorystyczną rozpoczęła ETA od 1968 r. Do 1995 r. ofiarami tej organizacji było ponad 800 osób, od policjantów, oficerów, po znanych polityków. Ponad 150 terrorystów zginęło w walce z hiszpańskimi siłami bezpieczeństwa.

5. Konflikt w Irlandii Północnej (IRA) (narodowościowy, religijny) - Od 1919 r. trwały nieregularne walki między Irlandzką Armią Republikańską (IRA) a brytyjskimi siłami policyjno-wojskowymi. 6 XII 1921 r. podpisano traktat brytyjsko-irlandzki, na którego mocy dokonano podziału wyspy na Wolne Państwo Irlandzkie oraz Irlandię Północną, pozostającą w granicach Zjednoczonego Królestwa. Jednak w 1968 r. doszło do demonstracji, starć z policją i bojówek, a także do zamachów bombowych. To był zwiastunem dziesięciolecia niepokojów w Irlandii Północnej, które licząc do 1998 roku pochłonęło 3000 osób.
W 1998 r. osiem z dziesięciu najważniejszych północno-irlandzkich partii politycznych ostatecznie uzgodniło i podpisało porozumienie, które jak na razie zażegnało konflikt.

6. Eksplozja reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. (ekologiczny) – w jej wyniku powstał obłok radiowy, który przeszedł nad niektórymi obszarami Europy, powodując skażenie pól uprawnych i lasów oraz choroby popromienne i śmierć wielu ludzi. Od czasu katastrofy w Czarnobylu nasiliły się obawy poszczególnych państw przed rozwijaniem energetyki jądrowej na swoim terenie.

7. Konflikt między ekologami a władzami terenowymi (ekologiczny) – np. w Polsce, Niemczech ekolodzy walczą o ochronę przyrody, m. in. tworzenie rezerwatów biosfery. Zaś władze terenowe chcą na swoim obszarze budować obiekty stanowiące źródło dochodów. Obecnie ten konflikt nabiera na ostrożności.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata