profil

Jak właściwie interpretować utwór literacki.

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Wstępne rozpoznanie całości:
a)poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu
b)sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej (pierwsze wrażenie)

2.Nadawca-adresat:
a)kto do kogo mówi
b)kreacja podmiotu lirycznego
c)konstrukcja adresata
d)relacje między podmiotem a adresatem
e)rodzaj liryki

3.Ukształtowanie wypowiedzi:
a)jak mówi
b)konstrukcja wypowiedzi lirycznej

4.Temat utworu:
a)o czym mówi
b)kluczowe wyrażenia i znaczące motywy kulturowe
c)jak wpisuje się powszechnie obowiązujące poglądy
d)inne układy odniesienia,które oświetlają utwór:konteksty kulturowe np.filozoficzny,konteksty osobiste ucznia

5.Interpretacja uogólniająca:
a)wynikające z odczytania całości teza interpretacyjna
b)ocena i wartościowanie

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: