profil

Ściąga z ekonomii.

poleca 84% 713 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Produkcja-proces,w czasie którego człowiek przystosowuje zasoby i siły przyrody do wytwarzania dóbr.Proces produkcji ma charakter społeczny.
Srodki konsumpcji-dobra, które bezpośrednio zaspokajają ludzkie potrzeby
Towar-produkty,które przeznaczone sąd o wymiany(na sprzedaż)
Ekonomia-nauka badająca sposoby radzenia sobie ludzi z brakiem nieograniczonej dostępności dóbr i sposobami rozdzielania ograniczonych zasobów aby konkurencyjne potrzeby.
Dobra wolne:
-ogólno dostępne
-występują w dowolnej ilośc
-nie zależą od pracy człowie
Gospodarcze: wytworzone przez człowieka
Ziemia występuje jako:
-przestrzeń robiąc miejsca dla zakładów produkcyjnych
-obszar uprawny(rolniczy) robiąc warunki do rozwoju produkcji rolniczej
-źródło surowców naturaln.
Praca- jest cechą człowieka i stanowi najważniejszy twórczy czynnik produkcji. Świadoma i celowa działalnośc mająca na celu zaspokajanie potrzeb.

Produkcja-proces,w czasie którego człowiek przystosowuje zasoby i siły przyrody do wytwarzania dóbr.Proces produkcji ma charakter społeczny.
Srodki konsumpcji-dobra, które bezpośrednio zaspokajają ludzkie potrzeby
Towar-produkty,które przeznaczone sąd o wymiany(na sprzedaż)
Ekonomia-nauka badająca sposoby radzenia sobie ludzi z brakiem nieograniczonej dostępności dóbr i sposobami rozdzielania ograniczonych zasobów aby konkurencyjne potrzeby.
Dobra wolne:
-ogólno dostępne
-występują w dowolnej ilośc
-nie zależą od pracy człowie
Gospodarcze: wytworzone przez człowieka
Ziemia występuje jako:
-przestrzeń robiąc miejsca dla zakładów produkcyjnych
-obszar uprawny(rolniczy) robiąc warunki do rozwoju produkcji rolniczej
-źródło surowców naturaln.
Praca- jest cechą człowieka i stanowi najważniejszy twórczy czynnik produkcji. Świadoma i celowa działalnośc mająca na celu zaspokajanie potrzeb

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta