profil

Ekonomia w naszych domach.

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każdy człowiek bierze udział w życiu gospodarczym swojego kraju. Osoby niepełnoletnie i niepracujące uczestniczą w nim dzięki swojej rodzinie, która tworzy gospodarstwo domowe. Jego członkowie mieszkają razem i utrzymują się ze wspólnych pieniędzy. Zdarza się, że osoby należące do tego samego gospodarstwa żyją oddzielnie. Dzieje się tak m.in. w przypadku studenta uczącego się z dala od miejscowości, z której pochodzi, pozostającego na utrzymaniu rodziców. Z kolei ludzie mieszkający razem nie zawsze tworzą jedno gospodarstwo. Przykładowo, znajomi mogą wspólnie wynajmować mieszkanie, ale oddzielnie gospodarować pieniędzmi. Każda z tych osób stanowi jednoosobowe gospodarstwo domowe, znajomi mogą wspólnie wynajmować mieszkanie. ale oddzielnie gospodarować pieniędzmi. Każda z tych osób stanowi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Aby gospodarstwo domowe mogło funkcjonować, musi posiadać z różnych źródeł; z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, która jest wykonywana w prywatnym lub państwowym przedsiębiorstwie, z prowadzenia działalności gospodarczej, np. firmy budowlanej, sklepu; z posiadanego majątku, np. zysków z lokaty bankowej czy za wynajmowanie komuś własnego mieszkania; z emerytury przysługującej osobom które przepracowały określoną liczbę lat i ukończyły odpowiedni wiek; z renty przyznawanej osobom niezdolnym do pracy, np. z powodu choroby lub wypadku; z zasiłków, które utrzymują m.in. osoby bezrobotne, sprawujące opiekę nad dziećmi lub mające bardzo niskie dochody; z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Członkowie gospodarstwa domowego wydają pieniądze, aby zaspokajać swoje potrzeby. Ich wydatki dzielą się na stałe i zmienne. Zwykle największą część wydatków stałych każdego gospodarstwa domowego stanowią comiesięczne rachunki za mieszkanie. Obejmują one opłaty za czynsz, wodę gaz oraz energię elektryczną. Na wydatki stałe składają się również koszty zakupu żywności i środków czystości, rachunki za telewizję i telefon, a także kwoty przeznaczane na naukę oraz komunikację. Do wydatków zmiennych zalicza się m.in.: zakup odzieży i butów, wydatki na kulturę, ochronę zdrowia, usługi fryzjerskie, sport i turystykę czy naprawa samochodu. Każda rodzina, która chce rozsądnie dysponować swoimi pieniędzmi, powinna starannie zaplanować budżet domowy. Aby go stworzyć, trzeba spisać wszystkie miesięczne dochody i wydatki gospodarstwa domowego. Następnie od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków. Kwota dodatnia oznacza, że gospodarstwo posiada nadwyżkę budżetową, czyli wystarczy mu funduszy i zostaną jeszcze oszczędności. Jeśli natomiast jest wynik ujemny, środków zabraknie i powstanie dziura budżetowa. Trzeba będzie wówczas zrezygnować z części wydatków albo zdobyć dodatkową sumę pieniędzy, np. wziąć kredyt w banku. Warto też uwzględnić w budżecie pewną kwotę na nieprzewidzialne wydatki, np. zakup leków. Zakupy są czynnością, którą wykonuje się codziennie, a czasem kilka razy w ciągu dnia. Podczas kupowania określonego produktu lub korzystania z danej usługi, człowiek staje się konsumentem. W chwili nabycia towaru pomiędzy sprzedawcą a kupującym zaczyna obowiązywać umowa kupna-sprzedaży. Może mieć ona formę ustną lub pisemną. Wraz z zakupem niektórych rodzajów artykułów klient otrzymuje na nie gwarancję. Obowiązuje ona przez określony czas wymiany uszkodzonego produktu, czyli towaru niezgodnego z umową. Wystarczy wówczas dokonać reklamacji, a więc zgłosić zauważone wady produktu. Czasami okazuje się, nabyty towar jest sprawny, ale różni się jakością albo działaniem od opisu przedstawionego przez sprzedawcę. To również oznacza niezgodność z umową. W takich sytuacjach klient może zażądać zwrotu pieniędzy lub wymiany artykułu na produkt pełnowartościowy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty