profil

Najważniejsze daty w historii Polski

poleca 79% 2908 głosów

bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski bitwa pod Cedynią Chrzest polski Unia lubelska

476 - upadek cesarstwa zach.rzymskiego
966 - chrzest Polski
972 - bitwa pod Cedynią
1000 - zjazd w Gnieźnie
1002 -18 - wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie
1025 - Koronacja Chrobrego
1109 - bitwa pod Głogowem i Psim Polem
1116 - przyłączenie Pomorza Gd.
1124 - zwierzchnictwo P. nad Pom. Szczeciń.
1138 - testament Krzywoustego
1226 - K. Mazowiecki sprowadza Krzyżaków
1320 - zjednoczenie kraju, koronacja Łokietka
1308 - Krzyżacy biorą Pom. Gdańskie
1331 - bitwa pod Płowcami z Krzyżakami
1339 - proces polsko - krzyżacki w Wawie
1363 - pokój z Krzyżakami w Kaliszu
1364 - założenie Akademii Krakowiskiej
1370 - koniec dynastii Piastów
1385 - unia P. z Lit. w Krewie
1410 - Grunwald
1414 -18 - sobór w Konstancji, Paweł Włotkowic
1444 - bitwa pod Warną
1453 - upadek Konstantynopola
1454 -66 - wojna 13letnia; odz. Pom Gdań.
1492 - odkrynie Ameryki
1498 - podróż Da Gamy do Indii
1519 -22 - 1 podróż dookoła świata
1525 - hołd pruski
1569 - unia Lubelska
1596 - przeniesienie stolicy do Wawy
1655 -60 - potop Szwedzki
1648 - powstanie Chmielnickiego
1772 - I rozbiór
1793 - II rozbiór
1795 - III rozbiór
1791 - konstytucja 3 maja
1794 - powstanie kościuszkowskie
1797 - utworzenie Legionów we Wł.(Heniek D.)
1807 - utworzenie Księstwa Wa -wskiego
1815 - królestwo P.; kongres wiedeński
1830 - powstanie listopadowe
1863 - powstanie styczniowe
1914 -18 - I WŚ
1882 - powstanie trójprzymierza (Ni.; Au -W; Wł.)
1904 -07 - trójporozumienie (Wlk.B.; Fr.; Ros.)
1918 - święto niepodległości
1917 - rewolucja lutowa i październikowa
1933 - dojście Hitlera do władzy
1922 - faszyzm we Włoszech
1945 - koniec wojny

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (19) Brak komentarzy
9.12.2011 (12:13)

pododawaj te [email protected] daty

26.9.2011 (15:44)

1 września 1939 r . - Ostrzał Westerplatte i wybuch 2 wojny światowej

7.9.2011 (18:16)

Mi potrzebne były daty z dynastii Piastów. Pomogłeś, dzieki mistrzu

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta