profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Krzyżacy zajmują Pomorze Gdańskiepoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy...poleca83%
Historia

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

Wielka wojna z Krzyżykami kojarzy się z reguły z wiekopomną bitwą pod Grunwaldem z 1410 roku. Był to jeden z niewielu dużej rangi sukcesów Polski w tej wojnie. Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w...poleca79%
Historia

Najważniejsze daty w historii Polski

476 - upadek cesarstwa zach.rzymskiego 966 - chrzest Polski 972 - bitwa pod Cedynią 1000 - zjazd w Gnieźnie 1002 -18 - wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie 1025 - Koronacja Chrobrego 1109 - bitwa pod Głogowem i Psim Polem 1116 -...poleca80%
Historia

Skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ziem, które odpadłych od Polski

-Brak władzy centralnej w Polsce. Spowodowało to, że nie miał kto reprezentować Polski na zewnątrz, zaś wewnątrz Książęta piastowscy walczyli ze sobą, wydzierając sobie grody. - Książęta dzielnicowi, aby zapewnić sobie poparcie Kościoła, możnych...poleca83%
Historia

Stosunki Polsko - Krzyżackie od XIII do XVI w.

polsko - krzyżackie przechodziło znamienną ewolucję. Od przyjaznych czy neutralnych stosunków w XIII stuleciu do wzrastających od początku XIV wieku zadrażnień i sporów, konfliktów i walk. Długo Królestwopoleca80%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie w XIII-XVI wieku.

Stosunki polsko - krzyżackie na przestrzeni lat często się zmieniały, raz były doskonałe, zarówno Polacy jak i Krzyżacy sobie pomagali, by za chwilę przejść do działańpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku.

podwójne uderzenie : krzyżackie i Jana Luksemburskiego) W tym czasie Jan Luksemburski jako dziedzic korony Czeskiej rościł sobie pretensje do tronu Polskiego. Prowadził on politykę , której celem byłopoleca87%
Historia

Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.

Krzyżaków do Polski odcisnęła się głębokim piętnem na historii naszego państwa. Od tego momentu aż do XVI wieku Polska będzie zmagała się zbrojnie, politycznie oraz gospodarczo z Zakonem. Wkrótce międzypoleca84%
Historia

Wojny polsko-krzyżackie od XIV do XVI wieku

panowania nowego wielkiego mistrza trwały polsko - krzyżackie negocjacje w sprawie złożenia hołdu. Tymczasem w 1512 r. Wasyl III rozpoczął akcję zbrojną przeciw Polsce, co doprowadziło do rozpętania się