profil

Jaka jest filozofia życia Jana Kochanowskiego?

poleca 83% 1297 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jan Kochanowski to przedstawiciel epoki Odrodzenia. Znany jest przede wszystkim jako autor fraszek, pieśni oraz trenów.
W odrodzeniu dominował humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny, religijność oraz podziw nad przyrodą.
Kochanowski w wielu swoich utworach zastanawiał się, jakie powinno być życie doczesne człowieka.
Między innymi w pieśniach, które pisał przez całe swoje życie, zawarł swą filozofię życiową.
Pisał głównie dla i o ludziach. W pieśni „Serce roście...” mówi o szczęściu, które można osiągnąć tylko z czystym sumieniem. Poeta udowadnia, że nasze działania, z których nie możemy być dumni, będą nas „prześladować”. Wtedy nie będziemy mogli cieszyć się innymi wartościami, takimi jak zdrowie, nie będziemy mogli podziwiać piękna przyrody. Za to człowiek z czystym sumieniem nie powinien się wstydzić, że widzi świat w jasnych barwach.
Kochanowski to poeta bardzo pobożny, czego dowodem jest pieśń „Czego chcesz od nas, Panie”, która jest apostrofą do Boga.
Swoją filozofię życiową Kochanowski przekazał również we fraszkach. Poeta bardzo ceni zdrowie. We fraszce „Na zdrowie” mówi nam, że nie doceniamy tego wspaniałego daru, dopóki go nie stracimy. Kochanowski jedną ze swych fraszek poświęcił lipie, która stała się symbolem jego szacunku do przyrody, której piękno opisał też w pieśniach.
Jan Kochanowski to patriota. Chwali swą ojczyznę. O miłości do niej mówi fraszka „Na dom w Czarnolesie” Poeta jest dumny z tego, że jest Polakiem i pisze w ojczystym języku.
„Treny” napisane po śmierci córki Urszulki są wyrazem cierpienia poety, ale cierpienia, z którego można się „otrząsnąć” i żyć dalej.
W swoich utworach Kochanowski ukazuje wielki optymizm, zawarł w nich przemyślenia i refleksje. Poeta zaleca radość płynącą z życia i cierpliwość. Jest z pewnością światowej klasy autorem, który wskazuje właściwą drogę życia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta