profil

Dynastia Piastów w Polsce - wypis Piastów polskich od 960 r. do 1795 r.

poleca 80% 1476 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I Władysław Łokietek Kazimierz Wielki Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel Bolesław Krzywousty

Piastowie polscy od roku 960 do 1795.

1. Mieszko I - panował ok. 960 - 992
2. Bolesław Chrobry - panował 992-1025
3. Mieszko II Lambert - panował 1025-1031, 1032 -1034
4. Kazimierz Odnowiciel - panował 1034 - 1058
5. Bolesław Śmiały - panował 1058-1079
6. Władysław Herman - panował 1079-1102
7. Bolesław Krzywousty - panował 1102 - 1138
8. Władysław Wygnaniec - panował 1138-1146
9. Bolesław Kędzierzawy - panował 1146-1173
10. Mieszko Stary - panował ok. 1173-1177, 1198-1202
11. Kazimierz Sprawiedliwy - panował 1177 - 1194
12. Leszek Biały - panował 1194-1201, 1202-1210, 1211-1227
13. Władysław Laskonogi - panował 1202, 1228
14. Henryk Brodaty - panował 1228-1229, 1232-1238
15. Bolesław Wstydliwy - panował 1243-1279
16. Leszek Czarny - panował 1279-1288
17. Przemysł II - panował 1290-1291
18. Wacław II - panował 1291- 1305
19. Władysław Łokietek - panował 1306-1333
20. Kazimierz Wielki - panował 1333-1370
21. Ludwik Węgierski - panował 1370 - 1382
22. Jadwiga - panowała 1384-1386
23. Władysław Jagiełło - panował 1386-1434
24. Władysław Warneńczyk - panował 1434-1444
25. Kazimierz Jagiellończyk - panował 1447-1492
26. Jan Olbracht - panował 1492-1501
27. Aleksander Jagiellończyk - panował 1501 - 1506
28. Zygmunt I Stary - panował 1506-1548
29. Zygmunt August - panował 1548-1527
30. Henryk Walezy - panował 1573 - 1574
31. Anna Jagiellonka - panowała 1575-1576
32. Stefan Batory - panował 1576-1586
33. Zygmunt III Waza - panował 1587-1632
34. Władysław IV Waza - panował 1632 - 1648
35. Jan Kazimierz - panował 1648-1668
36. Michał Korybut Wiśniowiecki - panował 1669 - 1673
37. Jan III Sobieski - panował 1674-1696
38. August II Mocny Sas - panował 1697-1706, 1709-1733
39. Stanisław Leszczyński - panował 1704-1709, 1733-1736
40. August III Sas - panował 1733-1763
41. Stanisław August Poniatowski - panował 1764-1795

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski