profil

Zanieczyszczenia wg Chemii

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZANIECZYSZCZENIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH


Często zanieczyszczona woda na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od wody czystej.Czynniki, które ją zanieczyściły, najczęściej są bowiem tak rozcieńczone, że niewidoczne są gołym okiem. Wyjątkiem są detergenty, które torzą pianę, oraz utrzymujące ię na powierzchni oleje i ścieki kanalizacyjne.Wyróżnia się kilka substancji zanieczyszczających środowisko .Gleba zawiera pewne składniki np:azotany, które wypłukiane są z gleby do wód powierzchniowych. W rolnictwie używa się więcej chemikaliów, które po pewnym czasie trafiają do wód śródlądowych. Należą do nich środki : owadobójcze, chwastobójcze, grzybobójcze.W celu poprawienia żywności gleby, rolnicy nawożą ją fosforanami i azotanami. Ziemia jest także zanieczyszczona toksycznymi związkami wydobywającymi się z silosów i ferm hodowlanych.Innym bardzo ważnym zrodłem zanieczyszczeń jest przemysł. Przemysłowe zanieczyszczenia to przede wszystkim metale ciężkie (kadm, ołów, cynk).Zanieczyszczają wodę kwaśne deszcze spowodowane są spalinami powstającymi w procesie spalania paliw kopalnych (ropa, węgiel).Wycieki to główne żródło zanieczyszczenia wód śródlądowych.Odpadki pozostawione na powierzchni wystawione są na działanie deszczu, które je rozpuszcza.

ZANIECZYSZCZENIA OCEANÓW


Największym zagrożeniem dla oceanów jest ropa naftowa i jej pochodne.Pozostałe zanieczyszczenia dopełniają jedynie ogromu zanieczyszczeń.Pozostawione na plażach przez wysoką wodę sterty śmieci i tłuste zacieki ropy stanowią namacalny dowód zanieczyszczenia oceanów przez nie ulegającymi biodegradacji substancji i odpadki.Największe morskie katastrofy ekologiczne zawsze związane były z ropą naftową.Samo mycie ładowni tankowcow powoduje dostanie się do mórz i oceanów od 8 do 20 mln baryłek ropy naftowej.
Drugie, po ropie naftowej, miejsce na liście zajmują ścieki komunalne. Puszczone do morza ścieki są zagrożeniem dla całego ekosystemu.Inną niezwykle groźną dla morskich organizmów jest substancja TBT, czyli tytanian czterobutylu, używany powszechnie do produkcji farb przeciwporostowych, którymi maluje się kadłuby statków. Inną formą zanieczyszczenia wod morskich są zakwity i przypływy planktonu.

ODPADY TOKSYCZNE


Przeróżne substancje chemiczne stanowią coraz większe zagrożenia dla środowiska.Są one przechowywane w beczkach i zasypywane, gdzie leżąc kilkanaście lat pod ziemią korodując zatruwają glebę.Mogą być też wyrzucane wprost do morza przez statki.Niektóre odpady toksyczne są zatapiane morzu, lub spalane gdzie trujące toksyny dostają się do powietrza.

KWAŚNE DESZCZE


Kwaśnego deszczu nie można gołym okiem odróżnić od zwykłych opadów, ale jego wpływ na środowisko naturalne łatwo zauważyć. Pojawia się tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnych. Największe zanieczyszczenia ma dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. Kwaśne deszcze padają często w krajach, które nie są odpowiedzialne za ich powstanie. Szkodliwe gazy mogą być bowiem przenoszone przez wiatr na setki, a nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia i wywołać niebezpieczne opady w rejonie wolnym od zagrożeń. Wszędzie tam można zobaczyć skutki zanieczyszczenia opadów, w postaci martwych lub obumierających lasów. Skutki kwaśnych deszczów widać na zboczach gór. Kwaśne deszcze powodują też zakwaszanie wód powierzchniowych. Szczególnie narażone są strumyki, rzeki i jeziora na terenach zalesionych. Kwaśne deszcze zakwaszają gleby, gdzie wymywają substancje odżywcze.

GLOBALNE OCIEPLENIE


Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Rezultatem ocieplenia się klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne powodzie, huraganowe wiatry i pożary. Jedną z przyczyn wzrostu temperatury Ziemi jest nadmierne gromadzenie się w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i metanu. W miarę ocieplania się klimatu i wytapiania się pokrywy lodowej i wiecznej zmarzliny jest uwalniany metan do atmosfery. Freony to gazy stosowane w chłodziarkach oraz gazy nośne w opakowaniach aerozolowych. Tak niszczona warstwa ozonowa przepuszcza do powierzchni Ziemi więcej promieniowania ultrafioletowego, co przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu. Człowiek, spalając coraz więcej paliw, wycinając lasy, zakładając na ich miejscu miasta, zakłady przemysłowe i pola uprawne przyczynia się do globalnego ocieplenia.

DZIURA OZONOWA


Ozon powstaje w niższych warstwach atmosfery jako produkt procesów przemysłowych i spalania paliwa w samochodach. Rozwój życia na naszej planecie był jednak niemożliwy bez tego gazu. Ziemia jest otoczona grubą warstwą ozonu, która zatrzymuje około 2/3 promieniowania ultrafioletowego, emitowanego przez Słońce. Nadmiar promieniowania jest szkodliwy dla człowieka i organizmów żywych. Główne ubytki w warstwie ozonowej zaobserwowano nad Antarktydą.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata