profil

Majowie

poleca 85% 143 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kultura Majów osiągnęła szczytowy punkt rozwoju w okresie klasycznym (300-900 r.n.e.), kiedy plemiona te zdominowały półwysep Jukatan i południowe obszary, łącznie z obecnym stanem Chiapas, a także z dzisiejszym Gwatemali i Hondurasu.

Piramidy budowane przez Majów są o wiele bardziej strome niż ich odpowiedniki w innych regionach Meksyku. To wrażenie dodatkowo podkreśla fakt, że na ich szczycie znajdowały się świątynie. Ogromne ścienne obrazy o tematyce batalistycznej, zdobiące świątynie Malowideł w mieście Bonampak, również skorygowały wyobrażenia na temat Majów - zarówno ich sztuki, jaki życia codziennego, stanowiąc bogate źródło informacji o strojach, sztuce wojennej i obrzędach tego starożytnego ludu.

Żadna inna wcześniejsza kultura nie przykładała tak wiele wagi do rejestrowania czasu jak Majowie. Liczyli czas od daty zerowej, za którą przyjęli rok 3113 p.n.e. Wierzyli, że historia świata nieuchronnie dobiegnie końca w 20011 r., kiedy zakończy się Wielki Cykl Długiej Rachuby.

Majowie tworzyli hierarchiczne i zdyscyplinowane społeczeństwo rządzone przez królów-kapłanów, nigdy jednak nie zjednoczyli się pod panowaniem jednego władcy.

Klasyczna cywilizacja Majów na południowych nizinach upadła na początku IX w.n.e, podczas gdy na półwyspie Jukatan nadal kwitła późnoklasyczna architektura w stylu Puuc.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata