profil

Niemcy

poleca 83% 782 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Niemcy

Pełna nazwa: Republika Federalna Niemiec
Powierzchnia: 356978 km2
Stolica: Berlin
Jednostka monetarna: Euro

Główne miasta: Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt, Dortmund, Hanower, Drezno
Eksport: maszyny i narzędzia, pojazdy, samochody, sprzęt elektroniczny, środki chemiczne, nawozy, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, żelazo, stal, węgiel brunatny.
I. WSTĘP
Niemcy w dużym stopniu są nadal postrzegane przez pryzmat historii, a szczególnie II wojny światowej. W minionych dziesięcioleciach kraj ten przeszedł wiele przemian, z których ostatnią i najbardziej znaczną było połączenie w 1990 roku państw niemieckich- NRD i RFN.
Godny podziwu jest również potencjał gospodarczy naszego zachodniego sąsiada- w udziale w tworzeniu produktu światowego brutto Niemcy ustępują tylko Stanom Zjednoczonym i Japonii.
KLIMAT
W Niemczech, zwłaszcza w strefie Niżu Środkowoeuropejskiego, panuje klimat umiarkowany, łagodny, pozostający pod wpływem Oceanu Atlantyckiego.
Zimy są łagodne z częstymi odwilżami, a lata ciepłe. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0,5*C, a w lipcu 17,7*C. Średnie opady w Berlinie sięgają w styczniu 34mm, a w lipcu 21mm.
ROŚLINNOŚĆ
Na nizinie Niemieckiej występują głównie lasy iglaste, a w jej zachodniej części- bukowe i dębowe. Na mniej żyznych glebach w tym rejonie rozprzestrzeniły się wrzosowiska. W dolinach rzecznych przeważają łąki łęgowe a w obniżeniach podtapianych przez wody gruntowe- łąki bagienne. W szacie roślinnej Średniogórza Niemieckiego dominują lasy typu środkowoeuropejskiego z udziałem buka, dębu szypułkowego i grabu, a w wyższych partiach gór przeważają jodła i świerk.
RZEKI
Największe rzeki płynące przez Nizinę Niemiecką to: Ren, Ems, Wezera i Łaba. Uchodzą one do Morza Północnego. Inne, graniczne, jak Odra wraz z dopływem Nysą Łużycką, uchodzą do Bałtyku. Dunaj, druga rzeka pod względem długości w Europie, ma swoje źródło na wschodnich stokach Schwarzwaldu.
LUDNOŚĆ
Struktura narodowościowa w Niemczech jest mało zróżnicowana. Najwięcej jest Niemców 93,5% populacji. Znaczną część mieszkańców to robotnicy cudzoziemcy, tzw. gastarbeiterzy(Turcy, Serbowie, Włosi, Kurdowie i Polacy). W ostatnich latach napłynęła też liczba Niemców z terenów dawnego ZSRR i Polski. Miejscową ludnością autochtoniczną są słowiańscy Łużyczanie, zamieszkujący wschodnią Saksonię i południowo-wschodnią Brandenburgię. Niemcy są krajem bardzo gęsto zaludnionym. Dotyczy to szczególnie obszarów uprzemysłowionych, jak np. Zagłębie Ruhry. Ludność pracuje głównie w sferze usług nieprodukcyjnych. Wielu mieszkańców Niemiec jest w wieku średnim i emerytalnym. Liczba ludności nie zmniejsza się tylko dlatego, że napływa wielu emigrantów, często z licznymi rodzinami.
PRZEMYSŁ
Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny. W surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny(25,1%-procent w produkcji światowej), sole potasowe(10,4%), rudy uranu(9,3%), energia elektryczna(4,5%), olej napędowy(5%), stal(5,6%), cynk(8,2%), ołów(6,9%), statki(4,7%), samochody osobowe(12,4%), papier i tektura(5,2%), piwo(9,2%), mięso(2,7%), buraki cukrowe(9,7%), mleko(6,1%)

ROLNICTWO
Ponad 1/3 powierzchni Nieniec jest zajęta pod uprawę- głównie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin oleistych, pastewnych, warzyw oraz chmielu, z którego produkuje się ponad 5000 gatunków piwa. W dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Rolnictwo dostarcza zaledwie 1,2% dochodu narodowego, co wcale nie oznacza, że jest słabo rozwinięte. Jego udział w dochodzie narodowym jest równy łącznemu dochodowi narodowemu całych Czech. Plony są dwa razy większe niż w Polsce. Podobnie jest z hodowlą bydła i trzody chlewnej- liczba zwierząt na 100ha użytków rolnych należy do największych na świecie. Krowa w gospodarstwie niemieckim dostarcza o połowę więcej mleka niż w gospodarstwie polskim.
TRANSPORT
Niemcy słyną z gęstej sieci doskonałych dróg szybkiego ruchu i autostrad. Przemieszcza się po nich około 3 milionów ciężarówek oraz 40 milionów samochodów osobowych rocznie(w Polsce odpowiednio 1,3mln i 7,1mln).Bardzo dobrze funkcjonuje żegluga śródlądowa oraz transport lotniczy. Frankfurt jest największym portem lotniczym w Europie. Dobrze rozwinięta jest żegluga morska. Najważniejszymi portami są: Hamburg, Kilonia, Lubeka.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty