profil

Niemcy

poleca 84% 1200 głosów

Niemcy

Pełna nazwa: Republika Federalna Niemiec
Powierzchnia: 356978 km2
Stolica: Berlin
Jednostka monetarna: Euro

Główne miasta: Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt, Dortmund, Hanower, Drezno

Eksport: maszyny i narzędzia, pojazdy, samochody, sprzęt elektroniczny, środki chemiczne, nawozy, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, żelazo, stal, węgiel brunatny.

I. WSTĘP


Niemcy w dużym stopniu są nadal postrzegane przez pryzmat historii, a szczególnie II wojny światowej. W minionych dziesięcioleciach kraj ten przeszedł wiele przemian, z których ostatnią i najbardziej znaczną było połączenie w 1990 roku państw niemieckich- NRD i RFN.

Godny podziwu jest również potencjał gospodarczy naszego zachodniego sąsiada- w udziale w tworzeniu produktu światowego brutto Niemcy ustępują tylko Stanom Zjednoczonym i Japonii.

KLIMAT


W Niemczech, zwłaszcza w strefie Niżu Środkowoeuropejskiego, panuje klimat umiarkowany, łagodny, pozostający pod wpływem Oceanu Atlantyckiego.

Zimy są łagodne z częstymi odwilżami, a lata ciepłe. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0,5*C, a w lipcu 17,7*C. Średnie opady w Berlinie sięgają w styczniu 34 mm, a w lipcu 21 mm.

ROŚLINNOŚĆ


Na nizinie Niemieckiej występują głównie lasy iglaste, a w jej zachodniej części- bukowe i dębowe. Na mniej żyznych glebach w tym rejonie rozprzestrzeniły się wrzosowiska. W dolinach rzecznych przeważają łąki łęgowe a w obniżeniach podtapianych przez wody gruntowe- łąki bagienne. W szacie roślinnej Średniogórza Niemieckiego dominują lasy typu środkowoeuropejskiego z udziałem buka, dębu szypułkowego i grabu, a w wyższych partiach gór przeważają jodła i świerk.

RZEKI


Największe rzeki płynące przez Nizinę Niemiecką to: Ren, Ems, Wezera i Łaba. Uchodzą one do Morza Północnego. Inne, graniczne, jak Odra wraz z dopływem Nysą Łużycką, uchodzą do Bałtyku. Dunaj, druga rzeka pod względem długości w Europie, ma swoje źródło na wschodnich stokach Schwarzwaldu.

LUDNOŚĆ


Struktura narodowościowa w Niemczech jest mało zróżnicowana. Najwięcej jest Niemców 93,5% populacji. Znaczną część mieszkańców to robotnicy cudzoziemcy, tzw. gastarbeiterzy (Turcy, Serbowie, Włosi, Kurdowie i Polacy). W ostatnich latach napłynęła też liczba Niemców z terenów dawnego ZSRR i Polski. Miejscową ludnością autochtoniczną są słowiańscy Łużyczanie, zamieszkujący wschodnią Saksonię i południowo-wschodnią Brandenburgię. Niemcy są krajem bardzo gęsto zaludnionym. Dotyczy to szczególnie obszarów uprzemysłowionych, jak np. Zagłębie Ruhry. Ludność pracuje głównie w sferze usług nieprodukcyjnych. Wielu mieszkańców Niemiec jest w wieku średnim i emerytalnym. Liczba ludności nie zmniejsza się tylko dlatego, że napływa wielu emigrantów, często z licznymi rodzinami.

PRZEMYSŁ


Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny. W surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny (25,1%-procent w produkcji światowej), sole potasowe (10,4%), rudy uranu (9,3%), energia elektryczna (4,5%), olej napędowy (5%), stal (5,6%), cynk (8,2%), ołów (6,9%), statki (4,7%), samochody osobowe (12,4%), papier i tektura (5,2%), piwo (9,2%), mięso (2,7%), buraki cukrowe (9,7%), mleko (6,1%)

ROLNICTWO


Ponad 1/3 powierzchni Nieniec jest zajęta pod uprawę- głównie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin oleistych, pastewnych, warzyw oraz chmielu, z którego produkuje się ponad 5000 gatunków piwa. W dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Rolnictwo dostarcza zaledwie 1,2% dochodu narodowego, co wcale nie oznacza, że jest słabo rozwinięte. Jego udział w dochodzie narodowym jest równy łącznemu dochodowi narodowemu całych Czech. Plony są dwa razy większe niż w Polsce. Podobnie jest z hodowlą bydła i trzody chlewnej- liczba zwierząt na 100 ha użytków rolnych należy do największych na świecie. Krowa w gospodarstwie niemieckim dostarcza o połowę więcej mleka niż w gospodarstwie polskim.

TRANSPORT


Niemcy słyną z gęstej sieci doskonałych dróg szybkiego ruchu i autostrad. Przemieszcza się po nich około 3 milionów ciężarówek oraz 40 milionów samochodów osobowych rocznie (w Polsce odpowiednio 1,3 mln i 7,1 mln).Bardzo dobrze funkcjonuje żegluga śródlądowa oraz transport lotniczy. Frankfurt jest największym portem lotniczym w Europie. Dobrze rozwinięta jest żegluga morska. Najważniejszymi portami są: Hamburg, Kilonia, Lubeka.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (7) Brak komentarzy

No tak nie za bardzo bo jestem fanem tej książki i wiec nie za bardzo mi się to podoba ;/

thx przyda sie jutro na gegre ale czy cos z tego bedzie to niewiadomo..;)

Dobre, ale szkoda, że nie ma problemów zarówno społecznych jak i gospodarczych

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty