profil

I Wojna Światowa - ściąga.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

Bolszewicy ? marksistowskie ugrupowanie

Akt 5 listopada zapowiadał odrodzenie Polski na zdobytych ziemiach zaboru Rosji.

Zamach w Sarajewie Sarajewie Bośni 28.06.1914r.

Wojna błyskawiczna ? doktryna wojenna wypracowana przez militarystów niemieckich.
01.1918r. T. W. Wilson ogłosił 14-punktowy program ?pokoju bez zwycięstwa? i bez kontrybucji. 13 punkt mówił: ?Należy stworzy niezależne, nienawistne państwo polskie, zamieszkiwane przez ludność Polską i z bezpiecznym dostępem do morza.

Dwuwładza ? cześć mieszkańców słuchała poleceń Rządu Tymczasowego, Tymczasowego cześć rozkazów rad.

Przystąpienie USA do wojny zadecydowało o klęsce państw centralnych.

Trójprzymierze ? tajny układ pomiędzy 3 państwami: Niemcy, Włochy, Austrio-Węgry.

Ententa (Trójporozumienie) ? sojusz pomiędzy W.Bryt, Francja, Rosja.

Cele wojenne: Niemcy walczyły o przyłączenie belgijskich okrętów przemysłowych, dominacje w Europie. Austrio ? Węgry chciały ukarać Serbię i odebrać jej część terenów. Francja chciała odzyskać Alzję i Lotaryngię. Anglia chciała zniszczy konkurencje na morzach niemieckich. Rosja chciała poszerzyć zdobycze terytorialne.

Skutki: rozpad Austrio-Węgier; Niemcy stały się repu.; powstało 11 niepodległych państw; obalenie monarchii w Rosji.

Partie Polityczne: Socjalno ?
Rewolucyjna Partia Proletariat (1882) Ludwik Waryński, odrzucała dążenie do niepodległości, walka klas, opierała się na założeniach marksizmu.
Polska Partia Socjalistyczna (1893) Józef Piłsudski, Stanisław Wojciechowski, Niepodległości Polski, reformy społeczne.
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (1893) Róża Luksemburg, odbudowa państwa polskiego, jest niemozliwa.Opowiadali się za współpraca z rewolucjonistami rosy.

Partie Narodowe:
Narodowa demokracja (endencja) Roman Dmowski, budzenie i umacnianie swiadomości narodowej.

Ruch Ludowy:
Polskie Stronnictwo Ludowe (1895) Jakub Bojko, Jan Stapiński, reforma wyborcza, poszerzenie praw chlopów.

Podział ziem polskich: Królestwo kongresowe, wielkie księstwo poznańskie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski