profil

I i II wojna świetowa - ściąga

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niemcy
Hitler po zakończeniu I wojny Światowej stanął na czele org. NSDAP, której celem było przyjęcie władzy, przyporządkowanie nowych terytoriach, likwidacja Słowian, Rzymian Swój program zawarł w książce ? Meine Kampf? ( Moja walka) 30.01.1933 przejął władze i został kanclerzem Niemiec Utworzył policję polityczną (gestapo) i odziały (SS). Zmienił nazwę Niemiec na III rzeszę Niemiecką
Związek radziecki
Po śmierci Lenina władze w państwie przejął Józef stary. Utworzył policje polityczną NKWD, której celem było likwidacja przeciwniłów
Włochy
Po I wojnie we Włoszech doszło do utworzenia ruchu faszystowskiego naczele tego stanął Bemitto Musssolini Zorganizował on marzsz na Rzym, a po tem przejął władze i utworzył Wielką radę faszystowską

Strona niemiecka ( Ribentrop- ministre spraw zagranicznych) wystosował rządania wobec strony polskiej:
? Właczenie Gdanska do Rzeszy
? Budowa drogi i linni kolejoewj łaczącą Rzesze z Prusmi Wschodnimi- całkowite odłączenie Pomorza od Polski
? Przystąpienie Polski do osi Berlin- Rzym- Tokio

Na wszystkie te rzadania strona polska ( minister spraw zagranicznych Józef Beck) stromna polska odp. NIE!
23.08.1939- Niemcy ZSRR zerwali porozumienie zwane aktem Ribentrop- Mołotow, zawierający tajny protokuł o rozbiORZE POLSKI

1.09.1939, 4:45 h- atak niemców napolskę- rozpoczecie II wojny Światowej,. Kampania wrześniowa 1939:
? Westerplate- polskie wojska składnia trazytowa ? major Henryk Sucharski- obrona od 1-7 września Klęska polaków
? Poczta gdanska- zangażaowała ludność cywilnej
? Bitwa nad Wisłą
? Bitwa nad Bzurą największa bitwa wrześniowa
? Bydgoszcz i Śląsk- bohaterstwo harcerzy
? Warszawa- ludność cywilna po kierunkiem prezydęta miasta Stefana Starzyńskiego- obroną stolicy kierował gen. Czuma- 28.09- Kapitulacja
? Helch- 2..10
? Kock-5.10- gen. kleberk

3.09.1939- w.brytannia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły żadnych działań wojennych nie udzieliły pomocy zbrojnej Polsce była to tak zwana dziwna wojna

17.09.1939 3h Polskę zakatował od wschodu Armia Czerwona Cel: zajęcie w ełaczenie ziem wschodnich do ZSRR

28.09.1939 4 rozbiór polski podział ziem niemieckich ( zachodnia, połudnoeowa, zachodnia, północna zostały wcielone do Rzeszy) ( wschodnie zostały włóczone do ZSRRDziałania wojenne niemców:
? Austria marzec 1939
? Czecho-słowacja, marzec 1939
? Polska, Wrzesień 1939
? Dania 9.04.1940
? Norwegia od 9.04 do czerwca 1940, zangażowanie polaków, brygada strzelców pochalańskich
? Niderlandi, atak niemców na holandie, belgioe i luksęburg10.05 1940
? Francja 14 czerwca 1940 kapitulacja Paryża
? W. Brytanioa od sierpnia do listopada 1940 trwała powietrznna wojna o aglię
? Włochy zatakowało Grecję w Październiku 1940
? Bałkany w keietniu 1941 niemcy azatakowały Jugosławie Grecje
? ZSRR28.06 1941 realizacja planów barbarosów

Państwa, które staneły po stronie niemców:
Finlkandia ,Belgia , Rumunnia, Bułgaria, Węgry Włochy, Szwajcaria i Szwecja to państwa neutralne

Działónia koalicji
- udzielono wojskowej pomocy ZSRR
- lądowanie wojsk Aljanckich we Francji w Normadii- 6.06.1944- powstanie frontu zachodniego- udział w walkach o Franje i Belgie
- ofensywa zimowa 1945 utworzenie frontu wschodniego- wyzwolenie ziem polskich- pokonanie niemców i dojście do Berlina

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata