profil

Scenariusz zajęć z edukacji medialnej- Rola telewizji w świecie kultury.

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI MEDIALNEJ

Temat: Rola telewizji w świecie kultury.

Czas trwania:
45 minut

Główne zagadnienia lekcji:
Zajęcia dotyczą roli kultury medialnej we współczesnym świecie. Rozważania na temat
funkcji pełnionych przez telewizję wprowadzają uczniów w sferę zagadnień związanych z
teorią mediów.

Cele lekcji:
Uczeń:
? określa kryteria ważne dla niego przy wyborze oglądanych programów
? wskazuje wyróżniki telewizji jako dziedziny kultury medialnej
? objaśnia, jakie funkcje spełnia w dzisiejszym świecie telewizja i w jaki sposób je realizuje
? wyjaśnia na podstawie własnych doświadczeń jak telewizja oddziałuje na życie jej odbiorców
? rzeczowo i kulturalnie prowadzi dialog oraz uczestniczy w dyskusji
? redaguje notatkę z lekcji

Pojęcia i terminy:
telewizja, fotograficzny sposób rejestracji, realizm przekazu, powtarzalność, medium domowe, strumień tekstów, ramówka, rynek telewizyjny, model ekonomiczno-polityczny
telewizji, telewizja tematyczna.

Środki dydaktyczne:
- Plansza przygotowana przez nauczyciela do prowadzenia dyskusji między uczniami

Przebieg lekcji

1.
Nauczyciel prosi uczniów, aby podzielili się refleksjami dotyczących
- wyboru programów telewizyjnych,
- oceny oferty różnych stacji,
- programów oglądanych przez ich rodziców,
- programów oglądanych razem z rodzicami,
- różnic w treści i stylu pomiędzy programami informacyjnymi nadawanymi przez różne stacje (prywatne, publiczne).

Następnie prosi, aby sformułowali opinię na temat funkcji telewizji w ich życiu.

Przykładowa opinia:
- Telewizja stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji.
- Nie ma stacji telewizyjnej pozbawionej programu informacyjnego.
- Telewizja może rozbudować zainteresowania związane z jakąś tematyka, kształtować
pasje poznawcze.

2.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania, na które uczniowie odpowiadają na podstawie
własnych spostrzeżeń i doświadczeń, dzięki temu pozwoli to im scharakteryzować telewizję
jako element współczesnej kultury.

Przykładowe pytania:
- Co łączy telewizję z filmem, a co ją od niego odróżnia?
- Co to znaczy, że telewizja ma fotograficzny sposób rejestracji?
- Jakie chwyty budują realizm przekazu?
- Jakie audycje są nastawione na obiektywizm i naturalność przekazu?
- Czy telewizja jest łatwo dostępna dla odbiorcy?
- Czy oglądanie telewizji ma charakter odświętny, uroczysty?
- Dlaczego telewizja opiera się na zasadzie powtarzalności?
- Jakie funkcje pełnią w telewizji stacje o charakterze fotograficznym?
- Czemu służy w telewizji relacja na żywo?

3.
Na zakończenie zajęć, nauczyciel wprowadza uczniów w dyskusje. Uczniowie dyskutują
według planu wywieszonego na tablicy. Po zakończeniu debaty nauczyciel omawia jej
wyniki, porządkuje przedstawione w niej wnioski, nawiązuje do hipotezy.

Hipoteza:
Czy państwo powinno mieć wpływ na rynek telewizyjny?


Plan dyskusji:
1.czy można się zgodzić z tezą, że telewizja jako forum kultury prezentuje częściej wielość
znaczeń niż jeden monolityczny punkt widzenia?
2.na czym opiera się ideologia telewizji? Czy można się zgodzić z wnioskiem, że telewizja
zniechęca do tworzenia więzi uczestnictwa z bohaterami programów?
3.który model telewizji jest lepszy: europejski czy amerykański?
4.czy państwo powinno mieć wpływ na rynek telewizyjny?

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata