profil

Scenariusz lekcji.

poleca 84% 648 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Scenariusz lekcji powinien zawierać:
1. Cel główny – określający zakres dążeń i postulatów wychowawczych w wybranej problematyce
2. Temat lekcji
3. Cele szczegółowe – określające wiadomości i umiejętności uczniów w aspekcie:
a. zapamiętanie wiadomości (uczeń wie)
b. rozumienie wiadomości (uczeń rozumie)
c. stosowanie wiadomości (uczeń potrafi)
4. Metody - proponowane przez autora scenariusza
5. Środki dydaktyczne (w tym karty pracy ucznia) – środki dydaktyczne powinny stanowić zestaw pomocy gotowych do zastosowania w trakcie realizacji zajęcia
6. Opis przebiegu lekcji z określeniem czasu trwania poszczególnych etapów:
a. etap wstępny
b. etap główny
c. etap końcowy
d. podsumowanie
Każdy scenariusz lekcji powinien stanowić przejrzysty, uporządkowany jej opis wraz z kompletem pomocy dydaktycznych.
Cele: ograniczenie dostępu do stron zawierających treści pornograficzne i inne treści szkodliwe, wskazanie wartościowych miejsc w sieci.
Zadania:
· Zadania naprawcze: wspólne działania z zarządcą serwera dotyczące wykorzystywanego oprogramowania, dokładna identyfikacja użytkowników Internetu w bibliotece szkolnej mająca na celu wykluczenie anonimowości, kontrolowanie przebiegu sesji połączenia internetowego poprzez obserwacje
· Zadania profilaktyczne: rozmowy indywidualne, cykl spotkań z młodzieżą i ich rodzicami mające na celu uświadomienie zaistniałego problemu.
Plan oddziaływań:
· Wprowadzenie ograniczeń treściowych w dostępie do stron internetowych (oprogramowanie),
· Systematyczne kontrolowanie przebiegu sesji poprzez przegląd folderu Historia i zeszytów wpisów osób korzystających z komputerów w bibliotece szkolnej w celu ustalenia osób łamiących regulamin korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej.
· Indywidualne rozmowy z uczniami łamiącymi regulamin korzystania z Internetu, a w razie konieczności kontakt z rodzicami tych uczniów.
· Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat zagrożeń płynących z Internetu w ramach edukacji czytelniczej i medialnej a także lekcji wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem klas w których ten problem został zidentyfikowany, szukanie odpowiedzi na pytanie: sztuka czy seks?

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy