profil

Frezowanie

poleca 83% 1030 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

5. Frezowanie


5.1 Wiadomości ogólne.

Frezowanie umożliwia obróbkę płaszczyzn, rowków, kanalików, powierzchni kształtowych i uzębień. Wykonywane jest obrotowymi narzędziami wieloostrzowymi (frezami) na obrabiarkach nazywanych frezarkami. W większości odmian frezowania :ruchy posuwowe są prostoliniowe-wykonuje je przedmiot obrabiany; natomiast ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez narzędzie. Dzięki zastosowaniu narzędzi wieloostrzowych i dużych prędkości skrawania frezowanie umożliwia obróbkę z dużą wydajnością.
Ze względu na rozmieszczenie ostrzy freza rozróżniane jest frezowanie:
czołowe, wykonywane frezami o ostrzach rozmieszczonych na powierzchni czołowej i obwodowej,
obwodowe, wykonywane frezami mającymi ostrza rozmieszczone tylko na powierzchni obwodowej.
W zależności od położenia freza względem przedmiotu obrabianego rozróżnić można następujące odmiany frezowania czołowego:
pełne,
niepełne,
niepełne jednostronne,
Frezowanie obwodowe - w zależności od zwrotu wektorów prędkości ruchu głównego oraz posuwowego obrabianego materiału- dzieli się na:
przeciwbieżne,
współbieżne
Ze względu na kształt powierzchni obrobionej frezowanie obwodowe można podzielić na:
walcowe,
kształtowe,


5.2 Klasyfikacja frezarek.

Pod względem rozpowszechniania frezarki zajmują - po tokarkach- drugie miejsce. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się:
frezarki ogólnego przeznaczenia, umożliwiające obróbkę określonych powierzchni na różnych przedmiotach,
frezarki specjalizowane, umożliwiające obróbkę określonych powierzchni na różnych przedmiotach,
frezarki specjalne, dostosowane do wykonywania określonych operacji na wybranych przedmiotach obrabianych.
Najbardziej rozpowszechnione są frezarki ogólnego przeznaczenia:
frezarki stołowe,
frezarki wspornikowe,
frezarki bezwspornikowe,
frezarki wzdłużne,
frezarki karuzelowe,
frezarki bębnowe.
Do frezarek specjalizowanych są zaliczane:
frezarki-kopiarki,
frezarki do gwintów,
frezarki do rowków wpustowych.
Jako frezarki specjalne są traktowane:
frezarki narzędziowe,
frezarki dla hutnictwa,
frezarki dla kolejnictwa
5.3 Frezy

Frez- narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.
1. Frezy ścionowe
1.1) walcowe,
1.2) walcowo-czołowe,
1.2.1) nasadzany
1.2.2) trzpieniowy walcowo-czołowy z chwytem stożkowym
1.2.3) trzpieniowy z chwytem stożkowym do rowków pod wpusty
1.2.4) trzpieniowy z chwytem stożkowym do rowków teowych
1.3) głowice frezarskie
1.3.1) trzpieniowe
1.3.2) nasadzane
1.4) tarczowe
1.4.1) trzystronny z ostrzami prostymi
1.4.2) trzystronny na przemian skośny
1.4.3) jednostronny (piłkowy)
1.5) kątowe
1.5.1) krążkowy dwustronny-symetryczny
1.5.2) krążkowy dwustronny-niesymetryczny
1.5.3) krążkowy jednostronny
1.5.4) trzpieniowy
2. Frezy zataczane
2.1) krążkowe półokrągłe
2.1.1) wypukły
2.1.2) wklęsły

frezarki do watów korbowych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy