profil

Polska

poleca 84% 1222 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powierzchnia- 322 577km2;łaczna gługość granic-3538kmz czego 528km to granica na Morzu Bałtykim;większe-Francja,Hiszpania,Włochy, Ukraina,Niemcy,Norwegia,Szwecja,Finlandia;Kraj nizinny-ok.91% poniżej 300m.n.p.m.,powyżej 500m n.p.m.-3%;średnia wysokość-ok.173n.p.m;Europy292 m;Układ rzeźby powierzchni Polski ma charakter pasowy,równoleżnikowy:pas gór-Teorzą go pasma górskie Sudetów(1602-Śnieżka)i Karpat(najmłodsze i najwyższe,2499m n.pm-Rysy)oddzielowe od siebie obniżeniem zwanym Brama morawską;Pas kotlin podkarpackich jest to podłużne obniżenie pomiędzy Karpatami na południu a pasem wyzyn na połnocy-kotlina Oswięcimska i Kotlina Sandormierska);Pas wyżyn-wyzyna śląska,wyzyna Krakowsko-częstochowka,Niecki Nidziańskiej,Wyzyny Kieleckiej(najnizsze-góry świętokrzyskie,Łysica 612),Wyżyny Lubelskiej i Roztocza.Ten pas lezy od 200 do 400mnpm.Pas nizin-środkowopolskich(50 150mnpm)N sląska,n wielkopolska,Mazowiecka,Podlasia,Polesie lubelskie.pojezierzy-Pomorskie,Mazurksie,Suwalskie,wielkopolskie,chełmińsko-dobrzyńskie,najwyższe wyniosłości pasa pojezierzyWieżyca(326)Dylewska Góra(312)Szeska Góra(309);pobrzeży-nadmorskie równiny,ZalewSzczeciński(100km)Gdynia(1km)Żuławy wiślane-depresja o głębokości 1,8m).Typ klimatu-umiarkowany przejściowy-pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.Masy powietrza-z południowego zachodu-ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe morskie(PZm).Przynosi ono latem opady,a zima odwilże;znad północnego Atlantyku-wilgotne powietrze polarne morskie(PPm)Dociera ono nad obszar Polski przez cały rok.Przynosi zima ocieplenia, a latem ochłodzenia i opad;z południa-gorace i suche powietrze zwrotnikowe kontynentalne(PZk)Przynosi ono zazwyczaj latem i jesienią,piekna słoneczna pogodę;z nad Europy wschodniej i Azji-suche powietrze polarne kontynentalne(PPk)Latem przynosi ono pogodę słoneczna i upalną, a zimą- mrożną bez opadów śniegu;z północy znad oceanu arktycznego-mroźne powietrze arktyczne morskie(PAm)Przynosi w zimie bardzo silne mrozy, a wiosną przyrozki;z północnego wschodu-powietrze arktyczne kontynentalne(PAk)Jest ono suche i bardzo zimne.dorzecze-Jest obszarem,z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego.zlewisko-obszar,z którego wody powierzchniowe spływają do jednego morza lub oceanu.Zlewnia-jest to całość obszaru,z którego wody spływają do danej rzeki(jeziora,bagna)lub jej fragmentu.Dział wód-linia w terenie oddzielająca dorzecza dwóch rzek,w ten sposób,że wody spadające po jednej stronie tej linii spływają do jednej rzeki,a po drugiej stronie-do tej drugiej rzeki.Rzeka główna-rzeka, która uchodzi bezpośrednio do morza lub oceanu, tzn. nie jest dopływem żadnej innej rzeki.Sieć rzeczna-ogół cieków wodnych na określonym terenie.Morze północne-Z Morzem Bałtyckim połączone jest cieśninami Kattegat(przez Limfjord)Sund,Wielki Bełt,Mały Bełt.Na dnie Morza Północnego znajduje się Krater Silverpit.Morze Czarne-Największe rzeki wpadające do Morza Czarnego to:Dunaj,Dniestr,Boh,Dniepr.Do ważniejszych portów należą:Konstanca w Rumunii,Burgas,Warna w Bułgarii,Noworosyjsk w Rosji, Odessa na Ukrainie,Poti w Gruzji,Trabzon i Samsun w Turcji.Jeziora polodowcowe:Morenowe(Śniardwy, Mamry)rynnowe(Hańcza Gopło).Jeziora krasowe-powstale w zagłebieniach skał wapiennych (Dratów).Jeziora przybrzezne (Jamno, Gardno, Łebsko).Jeziora deltowe-powstały przez wypełnienie woda cyrków polodowcowych.Jeziora sztuczne:Jezioro Chańcza?Czarna Staszowska,Jezioro Czanieckie?Soła,Jezioro Czchowskie?Dunajec,Jezioro Żywieckie?Soła.Pojezierze Pomorskie-Brda,Wierzyca,Wda,ina Kanał Augustowski to system wodny łączący drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna,z pominięciem dolnego biegu Wisly.Kanał Bydgoski-sztuczna droga wodną łącząca Wisłę i Odrę poprzez ich dopływy i Brdę z Notecią i Wartą.Całkowita długość 24,7 km, w tym 6 śluz.Gleby:czarnoziemy(Pogórze karpackie)gleby brunatne(pogórze karpackie,wyzyna lubelska, pojezierze mazurskie,pojezierze pomorskie)gleby płowe(Nizina podlaska,wyzyna lubelska, pojezierze wielkopolskie)czarne ziemie(nizina mazoweicka)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty