profil

Jan Kochanowski- człowiek renesansu

poleca 67% 909 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam,że Jan Kochanowski jesat człowiekiem renesansu.Mam wiele argumentów potwierdzających tą tezę.

Jqanhanowski to niezwykły poeta.Był wszechstronnie uzdolniony.Urodził się w Sycynie.Był dworzaninem i osobistym doradcą Zygmunta Augusta.
Napisał wiele utworów m.in.cykl trenów,którego kolejność nie jest przypadkowa,a związana z opadaniem i wzrastaniem uczuć autora.Tematyka tych utworów dotyczy zmarłej córki Urszulki Kochanowskiej.
Jego kolejnym osiągnięciem są fraszki m.in.,,Na lipę'';,,Na dom w Czarnolesie'' i ,, Na zdrowie''.
Był także autorem wielu pieśni i hymnów
Reasumując jeszcze raz potwierdzam to,że Jan Kochanowski to wybitny człowiek renesansu.

Podoba się? Tak Nie