profil

Jan Kochanowski - człowiek renesansu

poleca 77% 2161 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam, że Jan Kochanowski jest człowiekiem renesansu.Mam wiele argumentów potwierdzających tę tezę.

Jan Kochanowski to niezwykły poeta.Był wszechstronnie uzdolniony. Urodził się w Sycynie. Był dworzaninem i osobistym doradcą Zygmunta Augusta.

Napisał wiele utworów m.in.cykl trenów, którego kolejność nie jest przypadkowa, a związana z opadaniem i wzrastaniem uczuć autora.Tematyka tych utworów dotyczy zmarłej córki Urszulki Kochanowskiej.

Jego kolejnym osiągnięciem są fraszki m.in. "Na lipę'', "Na dom w Czarnolesie'' i" Na zdrowie''.
Był także autorem wielu pieśni i hymnów

Reasumując jeszcze raz potwierdzam to, że Jan Kochanowski to wybitny człowiek renesansu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie