profil

Funkcje państwa

poleca 85% 1140 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WEWNĘTRZNE


- prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium.
- porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji.
- administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego.
- gospodarczo-organizacyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju;
- socjalna - państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia;
- kulturalno-oświatowa - państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli;

ZEWNĘTRZNE


- obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw;
- kontakt z innymi państwami - państwo powinno organizować współpracę z innymi państwami.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona