profil

Jak rozumiesz słowo patriotyzm?

poleca 85% 751 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

JAK ROZUMIEMY SŁOWO PATRIOTYZM, PATRIOTA ?

1.CELE LEKCJI:

a)uczeń zna:

-pojęcia: wolna elekcja, liberum veto, monarchia konstytucyjna ,konstytucja patriotyzm,
-reformy Sejmu Wielkiego i postanowienia Konstytucji 3Maja,
-datę 3Maja 1791r.
-postacie-twórców Konstytucji,

b)uczeń rozumie:

-sytuację Rzeczpospolitej w XVIIIw,
-potrzebę przeprowadzenia reform,
-potrzebę powstania obozu reformatorskiego,

c)uczeń potrafi:

-ocenić reformatorskie zapisy Konstytucji 3Maja,
-wymienić cechy patrioty w XVIIIw,
-wymienić cechy współczesnej postawy patriotycznej.

2.METODY NAUCZANIA:
-elementy wykładu,
-dyskusja ,
-praca w grupach.

3.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-mapa Rzeczpospolita w XVIII w.
-gazetka okolicznościowa: daty rozbiorów, Sejmu Wielkiego ,Konstytucji 3Maja,postacie reformatorów,
-papier ,mazaki ,karteczki.

4.PRZEBIEG LEKCJI.

FAZA WPROWADZAJĄCA

1.czynności organizacyjne-sprawdzenie obecności ,podanie tematu lekcji,

FAZA REALIZACYJNA

1.Nauczyciel przybliża uczniom sytuację jaka panowała w Rzeczpospolitej w XVIIIw.
Omawia reformy Sejmu Wielkiego i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz jej postanowienia.
2.uczniowie odpowiadają na pytanie: Dlaczego obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja?
3.Uczniowie na kartkach wypisują cechy patrioty w XVIIIw.
Próbują odpowiedzieć na pytanie: Kogo w XVIIIw mogliśmy nazywać patriotą?
4.dyskusja w grupach dotycząca pytania :Kogo obecnie możemy nazwać patriotą?
5.uczniowie w grupach na arkuszach papieru wymieniają cechy współczesnego patrioty.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1.uczniowie prezentują zebrane wiadomości.
2.uczniowie odpowiadają na pytanie: Czy współcześnie łatwo jest być patriotą?

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta