profil

Bohater „to osoba, która dała życie za coś większego od siebie.“

drukuj
poleca 85% 403 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bohater to człowiek odznaczający się męstwem, odwagą, ofiarnością i wyjątkowymi zasługami dla dobra innych. Według zasad Tyrteusza, powinien on walczyć za ojczyznę, rodzinę
i honor, do ostatniej kropli krwi . Przyglądając się literaturze z ubiegłych wieków, możemy stwierdzić, że każda epoka miała swoje własne wzorce osobowe i autorytety moralne.
Z powyższych słów wynika, że bohater ?to osoba, która dała życie za coś większego od siebie.?
Moim pierwszym argumentem, uzasadniającym tezę, będzie postać bohatera mitycznego, Hektora. Jest to syn Priama, króla Troi. Był najdzielniejszym wśród Trojan i zawsze walczył w pierwszym szeregu. Na pierwszym miejscu stawiał honor, sławę i ojczyznę, ale brał także pod uwagę los swojej rodziny. Hektor to autorytet dla trojańskich żołnierzy, ponieważ nigdy się nie poddawał i walczył do końca. Postępował zgodnie z poglądami Tyrteusza.
Uważam, że osobą godną przedstawienia jest również, król Polski z przełomu XIV w. i XV w., Władysław Jagiełło. Przed objęciem tronu polskiego był Wielkim Księciem Litewskim. Po ślubie z królową Jadwigą stał się gorliwym chrześcijaninem i dążył do pokoju z Zakonem Krzyżackim. Jagiełło był dla Polaków dobrym, mądrym i rozsądnym wodzem. Szanował wroga, ale tylko tego, który walczył do końca i nie uciekał z pola bitwy. W walce stawał sie zwykłym rycerzem, który bił się z przeciwnikiem dla obrony ojczyzny, honoru i własnej wiary.
Trzecią postacią, którą przybliżę będzie Julian Konstanty Ordon. W roku 1831 był dowódcą fortu nr. 54 w Warszawie. Według poematu Adama Mickiewicza pt. ?Reduta Ordona?, nasz bohater zginął przy wysadzeniu fortu, w czasie obrony przed wojskami carskimi. Prawda historyczna jest jednak zupełnie inna, gdyż wysadzenie nastąpiło przypadkowo, a Ordon dożył sędziwych lat, poza granicami Polski. Jego postać w poemacie, była symbolem heroizmu i wiary w to, że Polacy mogą przeciwstawić się despotyzmowi cara. Poświęcił on swoje życie za ojczyznę, czyli jest patriotą.
Sądzę, że osoby przedstawione w tej rozprawce, można uznać za bohaterów. Wszyscy bowiem walczyli zgodnie z zasadami Tyrteusza, czyli za naród, honor i do ostatniej kropli krwi. Oddali życie za coś ważniejszego od nich, za wolność kraju i własnych rodzin. W pełni potwierdzam postawioną przeze mnie tezę.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
18.4.2008 (17:39)

daje 6 :)

18.4.2008 (17:38)

fajna praca :]

Formy wypowiedzi