profil

Rózne miejsca w Polsce

poleca 85% 235 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Beskid Śląski - najdalej na zachód wysunięta część Karpat w Polsce. Na stokach Baraniej Góry znajdują
się źródła najdłuższej polskiej rzeki - Wisły. Powstały tam liczne ośrodki wypoczynkowe i narciarskie, m.in. Szczyrk, Wisła, Ustroń.
Zbiornik Czorsztyński utworzono na Dunajcu. Rozwija się tam turystyka wodna, a dużą atrakcją są zamki w Niedzicy i Czorsztynie.
Beskid Żywiecki rozległy masyw z najwyższym, poza Tatrami, szczytem w Polsce - Babią Górą. Klasycznie wykształcone piętra klimatyczno-roślinne na tym wzniesieniu objęto ochroną prawną w ramach parku narodowego oraz rezerwatu biosfery. Do największych miejscowości wypoczynkowych i narciarskich należą Korbielów, Zwardoń, Zawoja.
Tatry. Najwyższe pasmo górskie w Polsce, jedyne o charakterze gór wysokich. W rzeźbie dominują ostre granie, strome stoki, strzeliste szczyty i doliny polodowcowe.
Pieniny. Góry te zajmują niewielki obszar, ale są niezwykle urozmaicone i atrakcyjne pod względem turystycznym. Przełom Dunajca przez Pieniny jest jednym z największych cudów przyrody w Polsce.
Częstochowa - najważniejsze miejsce kultu maryjnego w Polsce. Klasztor na Jasnej Górze jest jednym z cenniejszych zabytków w naszym kraju, celem licznych pielgrzymek (ponad 5 mln odwiedzających rocznie).
Góry Świętokrzyskie - niewielkie i niskie, ale malownicze góry, licznie odwiedzane przez turystów. Najcenniejsze ich fragmenty chronione są w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Góry częściowo porasta Puszcza Jodłowa. Na najwyższych szczytach można podziwiać słynne gołoborza. Na południowy zachód od Kielc znajduje się jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce - Raj.
Wyżyna Śląska. Największy zespól miejski w Polsce rozwiną się tu dzięki złożom węgla kamiennego oraz rud żelaza, cynku i ołowiu. Powstało tu hutnictwo i inne gałęzie przemysłu ciężkiego. Na fotografii kopalnia "Staszic" w Katowicach.
Pustynia Błędowska. Położona w okolicy Olkusza największa w Polsce pustynia, to obszar występowania piasków (grubość do 40 m) pozostawionych przez lądolód.
Przełom Wisły. Pomiędzy Wyżynami - Kielecką i Lubelską Wisła płynie malowniczym przełomem. Nad samą rzeką ulokowano urokliwe miasto - Kazimierz Dolny W okolicy znajduje się wiele głębokich wąwozów lessowych.
Roztocze. Wyżynna kraina z niewielkimi wzniesieniami porośnięta lasami. Jest to ważny region turystyczny; do najciekawszych jego fragmentów należy Roztoczański Park Narodowy
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Jeden z ważniejszych regionów turystycznych w Polsce. W krajobrazie dominują malownicze wapienne skały, jaskinie i zamki. Utworzono tu liczne obszary chronionej przyrody, m.in. Ojcowski Park Narodowy i Zespól Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wolin-najwieksza polska wyspa.Większa jej cześć jest chroniona w granicach WolińskiegoPN.Zachowały się tam pierwotne stanowiska buczyny pomorskiej.Ku wodom Bałtyku brzeg wyspy opada klifem o wysokości do 100m.Na wodach Zalewu Szczecińskiego utworzyły się małe wyspy,które są częścią delty Świny.Na wyspie żyje drapieżnik bielik(symbol WPN)i ok.200gatunków ptaków.
SłowiańskiPN-rezerwat biosfery.Na Mierzei Łebskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od jeziora Łebsko znajdują się unikatowe ruchome wydmy.Piaszczyste pagóry o wysokościach ponad 30m zasypują lasy.Na części wydm znajdują się cenne stanowiska roślinności wydmowej.Na brzegach jezior(Lebsko,Gardno)są tereny lęgowe ptactwa wodnego.
Zatoka Pucka-jest częścią Zatoki Gdańskiej.Jest największą zatoką leżącą w całości na terytorium Polski.Jest to jeden z najpłytszych akwenów morskich w europie(max głębokości wewnętrznej części9m zewnętrznej54m).
Półwysep Helski-jeden z najbardziej charakterystycznych elementów rzeźby północnej Polski.Oddziela wody Zatoki Puckiej od pełnego morza(szer200-3000m)rozwinęła się tu głównie turystyka(pobytowa kwalifikowana sporty wodne)i rybołówstwo helu znajduje się fokarium
Nizina Staropruska-należy do Pobrzeży wschodniobałtyckich.Jej klimat jest chłodniejszy niż pozostałych części pobrzeży. Na dobrych glebach(brunatnych wytworzonych na iłach)rozwinęło się rolnictwo. Powierzchnię równiny rozcinają na głębokość do30m doliny licznych rzek(Łyny). Od pojezierza Mazurskiego odróżnia ją brak jezior.
Gdańsk-jedno z największych miast w Polsce centrum przemysłowe handlowe administracyjne(stolica woj.pomorskiego)edukacyjne turystyczne. Największe skupisko zabytków znajduje się w Głównym Mieście:KatedraNMP, Ratusz Główny, liczne kamienice, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Brama Żuraw i wiele innych

Pojezierze Mazurskie-potocznie nazywane Krainą Tysiąca Jezior. To właśnie jeziora, wzgórza morenowe i duże kompleksy leśne dominują w miejscowym krajobrazie. Jest to jeden z najpiękniejszych regionów Polski, również jeden z najważniejszych regionów turystycznych. Tu znajdują się dwa największe jeziora w naszym kraju- Śniardwy i Mamry oraz wiele innych.
Pojezierze Litewskie -najdalej na północny wschód wysunięty region Polski. Od Pojezierza Mazurskiego różni go m.in. surowszy klimat, odpływ wód powierzchniowych do Niemna i większy udział drzew iglastych w lasach (głównie świerk). Tu znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce - Hańcza. Znaczna część tego regionu leży w granicach Litwy, dlatego w ramach podziału całego terytorium Europy nosi on nazwę Pojezierza Litewskiego. W literaturze polskiej, a także w świadomości jego mieszkańców, funkcjonuje nazwa Pojezierze Suwalskie. Najciekawsze fragmenty regionu są chronione w granicach Węgierskiego Parku Narodowego oraz w parkach krajobrazowych Suwalskim i Puszczy Rominckiej.
Pojezierze Wielkopolskie. Rzeźba terenu została tu ukształtowana podczas jednej z faz ostatniego zlodowacenia. Równiny są pozbawione jezior, a na fragmentach pojezierzy jest ich niewiele (największe to Gopło). Charakterystyczne elementy przyrody chronione są w Wielkopolskim Parku Narodowym. Lasów jest mało, za to większe obszary zajmują grunty orne. Jest to region, w którym rolnictwo stoi na wysokim poziomie. Stanowi
on też kolebkę polskiej państwowości (miejscowości o historycznym znaczeniu to m.in. Ostrów Legnicki, Gniezno, Poznań, Kruszwica). Największe miasto to Poznań
Pojezierze Pomorskie-to jeden z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Znajdują się tu wielkie kompleksy leśne(Bory Tucholskie)i niezwykle malownicze rzeki wykorzystywane m.in. do spływów kajakowych(Drawa Brda Wda)dwa PN(Bory Tucholskie i Drawieński)i wiele innych parków krajobrazowych(Wdzydzki Kaszubski Krajeński Drawski Zaborski)
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka- pomiędzy pojezierzami znajdują się szerokie(miejscami nawet do 20km)doliny rzek utworzone w epoce lodowcowej. W naszym kraju Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka jest wśród nich najdłuższa i najbardziej widoczna w terenie. Powstało w niej wiele ważnych miast nad Wisłą:Płock Włocławek Toruń Bydgoszcz nad Wartą:Gorzów Wielkopolski. U ujścia Warty do Odry powstał PN Ujścia Warty
Pojezierze Pomorskie-to jeden z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Znajdują się tu wielkie kompleksy leśne(Bory Tucholskie)i niezwykle malownicze rzeki wykorzystywane m.in. do spływów kajakowych(Drawa Brda Wda)dwa PN(Bory Tucholskie i Drawieński)i wiele innych parków krajobrazowych(Wdzydzki Kaszubski Krajeński Drawski Zaborski)
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka- pomiędzy pojezierzami znajdują się szerokie(miejscami nawet do 20km)doliny rzek utworzone w epoce lodowcowej. W naszym kraju Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka jest wśród nich najdłuższa i najbardziej widoczna w terenie. Powstało w niej wiele ważnych miast nad Wisłą:Płock Włocławek Toruń Bydgoszcz nad Wartą:Gorzów Wielkopolski. U ujścia Warty do Odry powstał PN Ujścia Warty


Kotlina Sandomierska. Dominują tu płaskie tereny o charakterze rolniczym. Na żyźniejszych glebach uprawia się pszenicę, łagodny klimat pozwala też na uprawę chmielu i tytoniu. Na mniej żyznych glebach znajdują się łąki i lasy Są tu złoża surowców mineralnych, m.in. soli kamiennej, siarki, gazu ziemnego. W Kotlinie rozlokował/o się wiele dużych ośrodków miejskich, m.in.: Rzeszów, Tarnów, Przemyśl. Liczne zabytki przyciągają wielu turystów
Brama Krakowska. Tworzy ją wyraźne zwężenie oddzielające Kotlinę Sandomierską od Oświęcimskiej.
Kotlina Oświęcimska. Na północy porastają ją Lasy Pszczyńskie. W środkowej części są liczne stawy rybne oraz Zbiornik Goczałkowicki (źródło pitnej wody dla Górnego Śląska).W Oświęcimiu znajduje się muzeum - największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady z czasów I wojny światowej, i wpisany na listę światowego i dziedzictwa kultury UNESCO.
Kraków. Na wschodnich krańcach Bramy Krakowskiej rozwinęła się wielka aglomeracja miejsko-przemyslowa. Jest to jedno z najbardziej wartościowych miast w Polsce ze względu na zabytkowy charakter (ponad 700 obiektów), wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Najważniejsze zabytki to zabudowa śródmieścia w obrębie plant z Kościołem Mariackim, Sukiennicami, Bramą Floriańską, Barbakanem oraz Collegium Maius (Uniwersytet Jagielloński, Wawel oraz kościoły: św. Anny,
św. Katarzyny oraz św. Piotra i Pawia.
Karkonosze. Najwyższe pasmo Sudetów ze Śnieżką (na fot.). Na niemal płaskich grzbietach spotykamy wiele torfowisk oraz malownicze cyrki polodowcowe wypełnione jeziorami. Większa część gór znajduje się w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego. Największe miejscowości turystyczne i centra narciarskie to Karpacz i Szklarska Poręba
Okolice Bogatyni i Turoszowa. Eksploatacja węgla brunatnego sprawiła, że jest to jeden
z obszarów w Polsce najbardziej przekształconych przez działalność człowieka. Powstała tu również potężna i elektrownia, w której jest spalany miejscowy surowiec.
Góry Stołowe to niewielki obszar o budowie płytowej, ze skałami o kształtach przypominających postaci ludzi, zwierząt i roślin. Obszarem chronionym jest Park Gór Stołowych.
Uzdrowiska. W sąsiedztwie Gór Stołowych rozlokowały się liczne uzdrowiska: Kudowa
Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Geografia Polski