profil

Kwasy korboksylowe

poleca 83% 135 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy karboksylowe – otrzym. i wł. chem.
CH3OH[O]HCHO[O]HCOOH
CH3COOC2H5+H2OH+ CH3COOH+C2H5OH
CH3CONH2+H2OCH3COOH+NH3
HCOOHH2OHCOO- + H+
2HCOOH+Ca(HCOO)2Ca+H2
2HCOOH+CaO(HCOO)2Ca+H2O
CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O
HCOOH[H] HCHO[H] CH3OH
CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O
CH3COOHkat., NaOH CH4+CO2
Estry - właściwości chemiczne
CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH
CH3COOC2H5+NaOHCH3COONa+C2H5OH
H2C-OH H2C-O-NO2
HC-OH + 3H-O-NO2 HC-O-NO2 + 3H2O
H2C-OH H2C-O-NO2


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: