profil

Wpływ poruszających się pojazdów mechanicznych na skażenie środowiska naturalnego.

poleca 88% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój cywilizacji stowrzył potrzebę szybkiego przemieszczania się ludzi i towarów. Szybki postęp nauki oraz techniki spowodował konstruowanie różngo typu silników np. parowych, spalinowych, elektrycznych, odrzutowych, jednak największą karierę zrobiły silniki spalinowe. Są one różnej wielkości - od malutkich, jak palec, aż po wielkie, takie jak dom, czyli silniki Diesla. Stosuje się je od różnych środków komunikacji, aż po sprzęty gospodarstwa domowego. Wszystkie te urządzenia bardzo ułatwiają człowiekowi życie, jednak nie zostają obojętne dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia.
Co roku liczba samochodów jeżdżących po drogach przewyższa liczbę samochodów trafiających na złomowiska. Zwiększanie się liczby samochodów powoduje także wzrost: wydobycia rud metali i ropy naftowej oraz ich przeróbki, ilości złomu, produktów elementów gumowych, towrzyw sztucznych i zanieczyszczeń. Chodzi tutaj głównie o znieczyszczenia pochodzące z produkcji samochodów.
Z rur wydechowych do atmosfery wydostają się niebezpieczne dla człowieka gazy: tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. Wdychanie tlenku węgla, czyli czadu, może spowodować nawet śmierć. Dwutlenek węgla jest gazem będącym m. in. przyczyną efektu cieplarnianego, czyli zjawiska wywołanego przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery.
Zawarte w benzynie i spalinach samochodowych związki ołowiu są wchłaniane przez rośliny oraz osadzają się na skórze człowieka. Dla człowieka ołów jest bardzo niebezpieczny, może spowodować uszkodzenie mózgu i układu nerwowego, szczegółnie u dzieci. Dlatego stosuje się w samochodach katalizatory. Jednak nie wszystkie samochody są w nie wyposażone.
Nie można też pominąć faktu, iż wskutek rozwijania przez niektóre pojazdy nadmiernej prędkości oraz nieprzestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego w Polsce w ciągu tygodnia ginie na drogach kilkadziesiąt osób.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta