profil

Jednostka systemowa,Urządzenie peryferyjne,Budowa jednostki centralnej

poleca 83% 994 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jednostka systemowa - zwana także jednostką centralną lub komputerem, zasadnicza część zestawu komputerowego zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie, stanowiąca zazwyczaj jednostkę handlową. W zależności od konstrukcji danego typu komputera, zawiera: zasilacz, płytę główną z procesorem, pamięcią operacyjną oraz porty do komunikacji z pozostałymi składnikami zestawu komputerowego w skład jednostki centralnej mogą wchodzić również dalsze składniki jak dysk twardy, karty rozszerzeń, itd.


Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) - dowolna część komputera inna niż procesor (CPU) lub pamięć komputerowa (RAM), jak np. dysk twardy, klawiatura, monitor, mysz, drukarka, skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny, dżojstik, kamera internetowa.
Szybka pamięć robocza, jak RAM, ROM czy, dawniej, rdzeń, nie może być określana mianem urządzenia peryferyjnego. Współcześniejsze określenie "urządzenie" jest ogólniejsze w tym sensie, że jest odnoszone do obiektów takich, jak dalekopis, RAM-drive czy karta sieciowa.

Jednostka centralna składa się z następujących elementów:

a) płyty głównej,

b) procesora,

c) pamięci stałej ROM,

d) pamięci operacyjnej RAM,

e) dysku twardego,

f) karty graficznej,

g) karty muzycznej,

h) karty sieciowej,

i) karty modemowej,

j) czytnika CD-ROM,

k) stacji dyskietek,

l) zasilacza,

m) przewodów zasilających i logicznych,

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta