profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jednostka systemowapoleca83%
Informatyka

Jednostka systemowa,Urządzenie peryferyjne,Budowa jednostki centralnej

Jednostka systemowa - zwana także jednostką centralną lub komputerem, zasadnicza część zestawu komputerowego zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie, stanowiąca zazwyczaj jednostkę handlową. W zależności...poleca85%
Informatyka

Jednostka systemowa, Urządzenie peryferyjne, Budowa jednostki centralnej

Jednostka systemowa , Urządzenie peryferyjne , Budowa jednostki centralnej jest w załoczniku