profil

Ściąga na WOS.

poleca 84% 111 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Najważniejszym aktem obywatelskim w państwie jest udział w wyborach.
CZYNNE PRAWO WYBORCZE-prawo wybierania
BIERNE PRAWO WYBORCZE-możliwość bycia wybranym
ORDYNACJA WYBORCZA-ustawa normująca zasady prawa wyborczego oraz tryb przeprowadzenia wyborów
STOWARZYSZENIE--organizacja (dobrowolne zrzeszenie) które obywatele zakładają po to by wspólnie realizować jakieś cele , mają charakt. Niezarobkowy.
STOWARZYSZENIE—zwykłe (mogą założyć je 3 osoby) i rejestrowane (zawierz co najmniej 15 osób, posiada statut określający cele i sposoby ich realizacji)
STOWARZYSZENIA rejestruje się w sądzie. Działają niezależnie od władz państwa dlatego nazywa się je organizacjami pozarządowymi
Systemy partyjne na świecie:
jednopartyjny(Kuba, Chiny ,Korea)
wielopartyjny
wielopartyjny istniejący w większości państw ( o tym kto sprawuje władzę decydują wybory) zwycięska partia lub koalicja tworzy rząd
dwupartyjny (USA, Wielka Brytania)
Aby partia mogła być zarejestrowana musi mieć co najmniej 1000 członków. Członkami partii mogą być obywatele RP którzy ukończyli 18 lat. Po napisaniu statutu rejestruje się partię w Sądzi Okręgowym w Warszawie.
Szczególnym rodzajem organizacji społecznych są związki zawodowe. Prawo do ich działania zostały umieszczone w konstytucji i ustawie o zw. Zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zw. Zaw.-dobrowolna organizacja pracowników powołana do reprezentowania i obrony ich praw zawodowych i socjalnych. W realizacji swych celów prowadza negocjacji a w sytuacji kryzysowej mogą posłużyć się strajkiem
KOMISJA TRÓJSTRONNA-komisja w której związkowcy spotykają się z przedstawicielami rządu i pracodawców
Zw. Zaw. w Polsce:
NSZZ ‘’Solidarność’’ niezależny samorządny zw. zaw. solidarność i
OPZZ ogólnopolskie porozumienie zw. Zaw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta