profil

Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie

poleca 84% 760 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Postanowienia kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.Bezpieczeństwo pracy ? to działalnośc zmierzająca do ochrony pracownika przed wypadkiem.Natomiast higiena pracy obejmuje działania chroniące pracownika przed utratą zdrowia,zwłaszcza w następstwie chorób zawodowych.

3.Czynniki materialne obejmują między innymi:
- budynki i pomieszczenia zakładu pracy
- wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia produkcyjne
- czynniki szkodliwe i uciążliwości występujące na stanowiskach pracy
- zagrożenia wypadkowe
- ogólne zabezpieczenia techniczne:wentylacja,klimatyzacja
- zabezpieczenia poszczególnych stanowisk pracy lub maszyn
- zaopatrzenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej np.rękawice ochronne i fartuchy oraz inne potrzebne srodki

4.Uwarunkowania społeczne ? obejmują sferę organizacji pracy,płac,motywacji do wykonywania zadań,stosunków międzyludzkich i wiele innych.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy