profil

Globalizacja

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

G L O B A L I Z A C J A

Ten termin najczęściej pojawia się w wiadomościach przy okazji wystąpień tzw. Antyglobalistów. O co tak naprawdę tym ?szaleńcom? chodzi? Żeby aż przykuwać się do bramek na stadionie, wychodzić tłumnie na ulice, a w końcu ginąć w walce przeciw globalizacji? Po co to wszystko?

Oficjalnie globalizacja to: zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału. Co więcej, ostatnio zjawisko to objęło swym zasięgiem również wymianę kulturową, społeczną i technologiczną, która przekracza granice państw.

Niektórzy dopatrują się początków zjawiska globalizacji już w XVI wieku, kiedy to wielcy odkrywcy zaczęli opływać świat i zdobywać oraz przekształcać nowe lądy.

Istnieje wiele argumentów za i przeciw globalizacji. Oto niektóre z nich: powiększa się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi;

Najbogatsze kraje i korporacje bogacą się jeszcze bardziej, wykorzystując tanią siłę roboczą poprzez inwestycje w krajach biednych, co daje im możliwość nieograniczonego korzystania z surowców naturalnych tych krajów.
Proces globalizacji przyczynia się do zniszczenia środowiska naturalnego krajów, w których prowadzone są inwestycje; ?globalne ocieplenie? to proces, który wywołany został poprzez eskalację przemysłu w wielu krajach świata; wycina się lasy w krajach biednych posiadających ten surowiec oraz wywozi się do tych krajów toksyczne odpady.
Globalizacja powoduje wyzysk robotników i rolników, zmusza się do pracy nawet dzieci w krajach biednych (tę samą pracę wykonuje się w biednych krajach Azji za wielokrotnie niższą cenę niż Np. w USA czy krajach Europy Zachodniej)

Świat staje się ?globalną wioską?, gdzie nie ma nic ukrytego, brak jest miejsca na ciszę i refleksję, a większość informacji to ?sensacje?, które wprowadzają chaos i zaśmiecają umysł przeciętnego mieszkańca globu

Ponieważ język angielski jest językiem internetu, a zatem ?językiem globalizacji? ? narody zmuszone są do wcielania anglojęzycznych terminów do swoich języków narodowych, osłabiając tym samym swą tożsamość; internet z kolei przyczynia się do powiększania przepaści między biednymi i bogatymi ( nie wszystkich stać na wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych do swojej działalności)
globalizacja powoduje amerykanizację kultury światowej, zwaną makdonalizacją kultury; i to nie tylko za sprawą wszechobecnej szybkiej żywności tzw. fast food, ale poprzez cały przemysł rozrywkowy: kino, muzykę i telewizję; produkty amerykańskie zdecydowanie dominują nad innymi i nad produktami rodzimymi; w ten sposób następuje zacieranie różnorodnych kultur i narodowych tożsamości; na dowód tego wystarczy tylko spojrzeć na siebie samego: pijemy coca-colę, oglądamy głównie amerykańskie filmy i często jadamy hamburgery czy hot-dogi. Ludzie w krajach biednych dostają zatrudnienie, mogą pracować i zarabiać pieniądze dzięki inwestycjom wielonarodowościowych korporacji; bieda tych krajów zatem zmniejsza się, a przede wszystkim maleje bezrobocie

Likwiduje się bariery dotyczące handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych, wspiera się współpracę w dziedzinie finansów, oferuje się tymczasowe wsparcie dla państw cierpiących z powodu różnych problemów, między innymi płacowych

Dzięki globalizacji nastąpił postęp w dziedzinie telekomunikacji, telefonii (szczególnie komórkowej) i internetu, czyniąc komunikację między ludźmi szybką i sprawną; internet z kolei dał możliwość łatwego dostępu do wiedzy i usług z całego świata, wspomagając jednocześnie Np. rozwój turystyki na świecie.
Proces globalizacji umożliwia integrację ludzi o różnym podłożu kulturowym, ludzi wszystkich ras i języków i ma przyczyniać się do osłabienia obcości, czy wrogości między narodami, zaś proces integrowania się kultur może mieć dobry wpływ dla pokoju na świecie: zahamuje on zgubne zjawiska fundamentalizmu, nacjonalizmu, czy ksenofobii prowadzące do konfliktów i wojen.

Globalizacja zapewne wprowadza zmiany w życiu narodów, ale przemiany są motorem postępu.

Produkty amerykańskie podbijają rynki światowe, co dowodzi ich ogromnej popularności wśród konsumentów

Czy istnieje zatem jakaś alternatywa wobec procesu globalizacji? I tak, i nie. Sprawy zaszły już bardzo daleko. Świat chodzi ubrany w jeansy marki Levi`s czy Wrangler, uprawia sport w ubraniach marki Adidas czy Reebok, jada w MacDonald?s i Pizza Hut, robi zakupy w wielkich hipermarketach, mebluje się w IKEA... Szczytem marzeń niejednego nastolatka jest wyglądać i zachowywać się jak bohaterowie popularnych amerykańskich seriali i sitcom?ów... Czy tego chcemy, czy też nie ? proces ten dotyczy także i nas ? czy mamy lat 5, czy 75; żyjemy na tym świecie i podlegamy jego procesom, przemianom i zjawiskom.

Ponieważ jednak człowiek został obdarzony rozumem, ma obowiązek z niego korzystać. Mądre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji jest naszą szansą. Pielęgnowanie tradycji i podtrzymywanie narodowej tożsamości ? naszym obowiązkiem. Nie możemy zatem podobnymi zjawiskami się nie interesować i udawać, że wszystko jest jak dawniej. Świat popędził naprzód. My powinniśmy dotrzymywać mu kroku. Nie ma to być jednak ?pęd owczy?.

Nie możemy obojętnie patrzeć na nędzę i wyzysk. Nie możemy wyzbyć się wrażliwości na drugiego człowieka. Mamy obowiązek rozumieć innych. Nie da się jednak ich zrozumieć bez znajomości pojęć i terminów, które ukuwa współczesny świat. Trzeba wielkiej, ogromnej siły i mądrości, by móc się rozpędzić i nadążyć za tym wszystkim, a jednocześnie umieć wyhamować, przystanąć, by pochylić się nad biedą, chorobą, nędzą i niewiedzą.


Oficjalnie globalizacja to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału. Ostatnio zjawisko to objęło swym zasięgiem również wymianę kulturową, społeczną i technologiczną, która przekracza granice państw.Istnieje wiele argumentów za i przeciw globalizacji. Oto niektóre z nich:
PRZECIWKO GLOBALIZACJI
? powiększa się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi;

? globalizacja powoduje wyzysk robotników i rolników, zmusza się do pracy nawet dzieci w krajach biednych

? świat staje się ?globalną wioską?,

? język angielski jest językiem internetu, a zatem ?językiem globalizacji? ? narody zmuszone są do wcielania anglojęzycznych terminów do swoich języków narodowych,

? internet przyczynia się do powiększania przepaści między biednymi i bogatymi ( nie wszystkich stać na wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych)

? globalizacja powoduje amerykanizację kultury światowej, zwaną makdonalizacją kultury; i to nie tylko za sprawą wszechobecnej szybkiej żywności tzw. fast food, ale poprzez cały przemysł rozrywkowy: kino, muzykę i telewizję; produkty amerykańskie zdecydowanie dominują nad innymi.

ZA GLOBALIZACJĄ

? ludzie w krajach biednych dostają zatrudnienie, mogą pracować i zarabiać pieniądze dzięki inwestycjom wielonarodowościowych korporacji; zmniejsza się bieda, maleje bezrobocie,

? likwiduje się bariery dotyczące handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych,

? dzięki globalizacji nastąpił postęp w dziedzinie telekomunikacji, telefonii (szczególnie komórkowej) i internetu, czyniąc komunikację między ludźmi szybką i sprawną; internet dał możliwość łatwego dostępu do wiedzy i usług z całego świata,

? proces globalizacji umożliwia integrację ludzi o różnym podłożu kulturowym, ludzi wszystkich ras i języków i ma przyczyniać się do osłabienia obcości,

? produkty amerykańskie podbijają rynki światowe, co dowodzi ich ogromnej popularności wśród konsumentów

Sprawy zaszły już bardzo daleko. Świat chodzi ubrany w jeansy marki Levi`s czy Wrangler, uprawia sport w ubraniach marki Adidas czy Reebok, jada w McDonald?s i Pizza Hut, robi zakupy w wielkich hipermarketach, urządza mieszkania w IKEA...
Ponieważ jednak człowiek został obdarzony rozumem, ma obowiązek z niego korzystać. Naszą szansą jest mądre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji. Pielęgnowanie tradycji i podtrzymywanie narodowej tożsamości ? naszym obowiązkiem. Nie możemy zatem podobnymi zjawiskami się nie interesować i udawać, że wszystko jest jak dawniej. Świat popędził naprzód. My powinniśmy dotrzymywać mu kroku.
Ja osobiście jestem za globalizacją, ale tą która nie wykracza za pewne granice, jak np. zanik naszej kultury. Choć zdaję sobie z tego sprawę że właśnie globalizacja zmierza do opanowania całego świata. Ale mam nadzieję, ze uda się nam wszystkim zwolnić tępa w tym biegu do sukcesu...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata