profil

Globalizacja - za, przeciw, ocena.

poleca 87% 318 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Globalizacja - oficjalnie globalizacja to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału. Ostatnio zjawisko to objęło swym zasięgiem również wymianę kulturową, społeczną i technologiczną, która przekracza granice państw.

Istnieje wiele argumentów za i przeciw globalizacji. Oto niektóre z nich:

PRZECIWKO GLOBALIZACJI


- powiększa się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi;

- globalizacja powoduje wyzysk robotników i rolników, zmusza się do pracy nawet dzieci w krajach biednych

- świat staje się „globalną wioską”,

- język angielski jest językiem internetu, a zatem „językiem globalizacji” – narody zmuszone są do wcielania anglojęzycznych terminów do swoich języków narodowych,

- internet przyczynia się do powiększania przepaści między biednymi i bogatymi ( nie wszystkich stać na wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych)

- globalizacja powoduje amerykanizację kultury światowej, zwaną makdonalizacją kultury; i to nie tylko za sprawą wszechobecnej szybkiej żywności tzw. fast food, ale poprzez cały przemysł rozrywkowy: kino, muzykę i telewizję; produkty amerykańskie zdecydowanie dominują nad innymi.

ZA GLOBALIZACJĄ


- ludzie w krajach biednych dostają zatrudnienie, mogą pracować i zarabiać pieniądze dzięki inwestycjom wielonarodowościowych korporacji; zmniejsza się bieda, maleje bezrobocie,

- likwiduje się bariery dotyczące handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych,

- dzięki globalizacji nastąpił postęp w dziedzinie telekomunikacji, telefonii (szczególnie komórkowej) i internetu, czyniąc komunikację między ludźmi szybką i sprawną; internet dał możliwość łatwego dostępu do wiedzy i usług z całego świata,

- proces globalizacji umożliwia integrację ludzi o różnym podłożu kulturowym, ludzi wszystkich ras i języków i ma przyczyniać się do osłabienia obcości,

- produkty amerykańskie podbijają rynki światowe, co dowodzi ich ogromnej popularności wśród konsumentów

Sprawy zaszły już bardzo daleko. Świat chodzi ubrany w jeansy marki Levis czy Wrangler, uprawia sport w ubraniach marki Adidas czy Reebok, jada w McDonald’s i Pizza Hut, robi zakupy w wielkich hipermarketach, urządza mieszkania w IKEA...

Ponieważ jednak człowiek został obdarzony rozumem, ma obowiązek z niego korzystać. Naszą szansą jest mądre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji. Pielęgnowanie tradycji i podtrzymywanie narodowej tożsamości – naszym obowiązkiem. Nie możemy zatem podobnymi zjawiskami się nie interesować i udawać, że wszystko jest jak dawniej. Świat popędził naprzód. My powinniśmy dotrzymywać mu kroku.

Sam jestem za globalizacją, ale tą, która nie wykracza za pewne granice, jak np. zanik naszej kultury. Choć zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie globalizacja zmierza do opanowania całego świata. Ale mam nadzieję, ze uda się nam wszystkim zwolnić tępa w tym biegu do sukcesu...

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy

przyda mi się to na biologię o globaliźmie ?

PRACA NA 6

Materiał na 5. :) O jedną dobrą ocenę w dzienniku u mnie. :)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata