profil

Matura - Antyk cz.8 (tamety maturalne)

poleca 80% 702 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Tragedia antyczna - określ jej cechy i miejsce w poetyce starożytnej.
2. Na czym polegał konflikt tragiczny w tragedii antycznej?
3. Omów istotę i genezę mitu na wybranych przykładach z mitilogii starogreckiej.
4. Jak rozwijał się dramat i teatr grecki w okresie klasycznym starożytności?
5. Mit, archetyp. Omów relacje jakie zachodzą między tymi pojęciami dokonaj interpretacji dwóch, trzech mitów wybranych z mitoligii greckiej.
6. Przedstaw cechy eopsu antycznego na przykładzie "Iliany" Homera.
7. Ukaż antyk jako źródło inspiracji twórców następnych epok.
8. Kosmogonia mityczna i biblijna - dokonaj porównania.
9. Biblia - omów jej pochodzenie, budowe i znaczenie

10. Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - przedstaw uniwesalną wymowę opowieści i przypowieści biblijnych.
11. Motywy biblijne w poezji polskiej (na wybranych przykładach omów zagadnienia od Kochanowskiego do Miłosza).
12. Obecność tradycji antycznych i biblijnych w języku i literaturze
13. Przykłady wykorzystania postaci, motywów, wątków z mitologii greckiej w literaturze późniejszych epok.
14. Pochodzenie tragedii, terat antyczny.
15. "Antygona" Sofoklesa - budowa tragedii antycznej, konflikt racji, pojęcie tragizmu.
16. "Iliada" Homera - cechy eposu homerycznego, świat bohaterów eposu.

17. "Biblia" jako źródło pomysłów literackich. Nawiązania [stylizacje, aluzje] w literaturze późniejszych epok (na przykład do "Księgi Hioba", "apokalipsy św. Jana", itd...).

18. Porowanie świata antycznegi i biblijnego
19. Przypowieść, psalm - gatunki biblijne.
20. Cechy stylu biblijnego
21. Mity i ich kontynuacja w literaturze i sztuce (na przykład mit ikaryjski, mit arkadyjski)
22. Postacie, wątki biblijne i ich kontynuacja w literaturze

23. Tragedia antyczna:
- konflikt tragiczny na przykładzie Antygony, Elektry i Orestesa
- pojęcie fatum
- cechy charakterystyczne dla budowy tragedii antycznej (porównanie z dramatem szekspirowskim).
- różne koncepcje tragizmu na przykładzie Edypa i Makbeta

24. Epos antyczny: "Iliada", "Odyseja" Homera, "Elektra" Vergiliusza
- polskie eposy "Transakcja wojny Chocimskiej", "Pan Tadeusz"

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta