profil

Państwo Autorytarne

poleca 85% 615 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Autorytaryzm to system wartości jednostek i grup wynikający z całkowitego podporządkowania się intelektualnego i emocjonalnego jednostki lub grupy zewnętrznemu wobec niej autorytetowi indywidualnemu lub zbiorowemu. Autorytarny ustrój państwa jest, moim zdaniem, najbardziej optymalny dla obywateli. Wydaje mi się, że bezwzględne posłuszeństwo wobec władzy jest najlepsze. Autorytaryzm jest ustrojem, który łączy w sobie demokrację i totalitaryzm. Oba te systemy maja swoje wady. Moim zdaniem, demokracja za bardzo ogranicza kompetencje głowy państwa. Wydaje mi się, że prezydent powinien mieć wpływ na większą ilość spraw państwowych. System totalitarny natomiast daje władcy zbyt duże kompetencje, co może okazać się dla kraju zgubne, jeśli na jego czele stanie nieodpowiedni człowiek.

W systemie autorytarnym rolą państwa jest kontrolowanie najważniejszych dziedzin życia obywateli. Ludzie biorą udział w wyborach, ale są to wybory kontrolowane. Przykładem państwa o systemie autorytarnym jest Wietnam, który jest republiką socjalistyczną, w której władzę sprawuje jedna partia. Pozornie władzę sprawują obywatele, bo to oni wybierają partię, jednak tak naprawdę władza jest w rękach jednego człowieka lub też niewielkiej grupy ludzi. Obywatele państwa autorytarnego zmuszeni są do podporządkowania się wszystkim organom władzy państwowej. W państwie autorytarnym duża część władzy spoczywa w rękach policji. Funkcjonariusze mają w swoich kompetencjach kontrolowanie obywateli, mają do swojej dyspozycji informatorów, tworzą sieci agentów, których zadaniem ma być sprawowanie dozoru nad ludźmi i ich sprawami. Rządy takie nazywa się potocznie rządami mocnej ręki. Ustrój autorytarny dopuszcza też możliwość sprawowania władzy państwowej przez wojsko. Autorytaryzm wyklucza kontrolowanie rządu przez społeczeństwo, czy też większość parlamentarną. System ten dopuszcza jednak pewne przejawy demokracji, np. samorządy. Sprawy religii, czy kultury pozostają już w gestii samych obywateli.

Ustroje autorytarne powstają tam, gdzie demokracja się nie sprawdza, gdzie ludzie sobie z nią nie radzą. Często słyszymy o "zgubnych przerostach demokracji" jako o uzasadnieniu wprowadzenia autorytaryzmu. W przeciwieństwie do totalitaryzmu, autorytaryzm rzadko kiedy stawia na jedną, uniwersalną, "jedynie słuszną" ideologię, terror, czy monopol gospodarczy. Wydaje mi się, że jest systemem pragmatycznym, w którym mógłbym żyć. Krajami, w których najczęściej obserwujemy autorytaryzm, są kraje o słabo rozwiniętych społeczeństwach. W krajach tych ludzie czują się bezpieczniej, kiedy ktoś zadecyduje za nich, zaopiekuje się nimi. Są to społeczeństwa słabiej rozwinięte cywilizacyjnie, o mniejszej świadomości społecznej i politycznej. I chociaż nie jest idealny, taki właśnie ustrój wydaje mi się najlepszy dla obywateli.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty