profil

Wpływ człowieka na środowisko

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PREHISTORIA

1. Początek rozwoju technologii – użycie pięściaka
2. Wyginięcie większości wielkich ssaków (wynalezienie łuku – rozwój łowiectwa)
3. Zakładanie pierwszych osiedli, hodowanie zwierząt i uprawa ziemi (wypalanie lasów)
4. Erozja gleb pozbawionych roślinności
5. Lokalne zmiany klimatyczne
6. Wypas zwierząt (niszczenie szat roślinnych)

STAROŻYTNOŚĆ

1. Wysoki poziom dobrobytu (lepsze odżywianie się, budowani domostw, produkcja narzędzi)
2. Przyspieszenie rozwoju cywilizacji oraz wzrost zaludnienia (zniszczenie lasów Europy)

NOWOŻYTNOŚĆ

1. Dalekomorskie wyprawy – odkrycia geograficzne (migracja organizmów)
2. Wymieranie gatunków rodzimych
3. Wzrost zaludnienia (większe zapotrzebowanie na drewno)  masowy wyrąb pozostałych lasów
4. Wielka rewolucja przemysłowa – zastosowanie licznych wynalazków
5. Wydobycie węgla, wykorzystywanego do wytapiania metali z rud, napędzanie maszyn parowych, ogrzewania gospodarstw i gotowania pożywienia
6. Ogromne zanieczyszczenia powietrza
7. Masowa regulacja rzek i przekopywanie kanałów
8. Doszczętny wyrąb naturalnych lasów Europy
9. Rewolucja agrarna – płodozmian
10. Dalszy wzrost zaludnienia

WSPÓŁCZESNOŚĆ

1. Wzrost zaludnienia
2. Poprawa zaopatrzenia w żywność, zabezpieczenie podstawowych potrzeb w zakresie opieki medycznej (ograniczenie umieralności niemowląt, wydłużenie życia przeciętnego człowieka)
3. Pozyskiwanie zasobów naturalnych
4. Niepohamowana eksploatacja zasobów przyrody
5. Globalne ocieplenie, niszczenie ozonosfery, kwaśne deszcze, zanik różnorodności biologicznej, zakwit wód, zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zmniejszanie się powierzchni wilgotnych lasów równikowych, erozja gleb, produkcja i składowanie odpadów
6. Niebezpieczeństwo naruszenia równowagi biologicznej biosfery ziemskiej

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta