profil

Opracowanie "Syzyfowych prac".

poleca 85% 420 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Syzyfowe prace ukończył Żeromski w 1896 r. Po raz pierwszy utwór drukowany był w czasopiśmie ??Nowa Reforma?? od lipca do października 1987 r. w Krakowie, a więc poza zaborem rosyjskim. W wydaniu
książkowym powieść ukazała się we Lwowie w 1898 r.,pod pseudonimem Maurycy Zuch. W zaborze rosyjskim
utwór ukazał się drukiem dopiero w XX wieku. Było towydanie warszawskie z 1909 r. Początkowo powieść
nosiła tytuł ??Andrzej Radek, czyli syzyfowe prace??

1. Czas fabuły sięga roku 1863.
2. Czas akcji obejmuje 10 lat szkolnych: od 1872 do 1882.
3. Miejscem wydarzeń jest:
a)szkoła: Kleryków
b)dom: Gawronki
c)środowisko: szkoła


Bohaterowie:
a)jednostkowi: -główni: Marcin Borowicz, Andrzej Radek
-drugorzędni: Anna Stogowska, Bernard Zygier, Walecki
-epizodyczni: Makowicz, Przepiórkowska
b)zbiorowy: młodzież gimnazjalna


Metody rusyfikacji:
-zakaz posługiwania się j. polskim na terenie szkoły,
-nieobowiązkowe lekcje j. polskiego,
-fałszowanie historii Polski,
-faworyzowanie uczniów ulegających rusyfikacji,
-kontrolowanie uczniów na stancjach,
-rozwijanie donosicielstwa i szpiegostwa.


Znaczenie tytułu:
1. Syzyfowa praca w tytule ozn. Pracę rusyfikantów nad wynaradawianiem polskiej młodzieży, była bowiem bezcelowa, nie przynosiła oczekiwanych efektów.
2. Zmagania polskiej młodzieży z rusyfikacją, ogromny wysiłek uczniów, aby oprzeć wynaradawianiu.
3. Syzyfową pracą jest również wysiłek A.Radka,
który na wzór Syzyfa toczy upartą walkę z losem cierpliwie i wytrwale dążąc do celu.
Syzyfowa praca- prace daremne, z góry skazane na niepowodzenie. Praca bez sukcesu, bezcelowa, bezsensowna.

1. Ich rodziny to zubożała szlachta.
2. Bardzo związani z rodzicami.
3. Rozpaczali po śmierci matki.
4. Mieli duże problemy z matematyką ? powtarzali klasę.
5. Już w gimnazjum ujawnia się w nich zainteresowanie literaturą polska.
6. Szkoły do których chodzili były zrusyfikowane.
7. Przyjaźnie. M. Borowicz z A. Radkiem ? Żeromski z Łuszczkiewiczem.
8. Oboje byli współzałożycielami Koła Literackiego.
9. Oboje ukrywają miłości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata