profil

Oświecenie w Anglii i Francji

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-01
poleca 85% 1401 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Anglia
- empiryzm(jedynie zjawiska sprawdzone doświadczalnie mogą być przedmiotem badań)
- rozwój nauk przyrodniczych i ścisłych
- Izaak Newton (odkrywca prawa powszechnego ciążenia i rachunku różniczkowego), John Locke (uważał umysł człowieka za nie zapisaną tablicę, która zostanie wypełniona treścią przez przyszłe doświadczenia), David Hume

Francja
- racjonalizm
- wizja demokratycznego rozwoju społecznego i nowoczesnego świata
- wizja człowieka (istoty społ. o nieograniczonych możliwościach działania)
- Jan Jakub Rousseau (propagował wzorowaną na prawach natury organizację społ. odwołując się do ideałów równości i demokracji), Monteskiusz (podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą), Kartezjusz (twórca racjonalizmu)
- powstanie Encyklopedii, która dawała czytelnikom przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz prezentację programu zmian i naprawy istniejącego ładu społecznego.

Podoba się? Tak Nie