profil

Alternatywne źródła energii

poleca 85% 1394 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prace nad wykorzystaniem bezpośredniej przemiany energii słonecznej w elektryczną prowadzane są w Polsce już od 1973 roku.

Głównymi zaletami pozyskiwania energii za pomocą kolektorów słonecznych jest to, że:
- nie jest do ich użycia potrzebne żadne paliwo,
- ogniwa przekształcają rozproszoną część promieniowania słonecznego padającego na Ziemię,
- ich wydajność nie zmienia się z upływem czasu,
- ich żywotność to 20 – 30 lat.

Elektrownie słoneczne odznaczają się wysokimi kosztami, eksploatacyjnymi, co powoduje, że większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem energii słonecznej w małych instalacjach, do produkcji ciepłej wody. Kolektory słoneczne umieszczone na dachu domu umożliwiają ogrzanie wody do 40°C, co przy ogrzewaniu podłogowym wystarcza do ogrzania całego domu.

Energia wodna
Działanie elektrowni wodnych nie jest zbyt skomplikowane. Woda z 
rzek spływa z wyżej położonych terenów (jak np. góry, czy wyżyny) do zbiorników wodnych (mórz lub jezior). Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Ta właśnie energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą rzeką wodę.
Jedną z najbardziej znanych na świecie elektrowni wodnych, jest ta znajdująca się na Zaporze Hoovera, na rzece Kolorado w USA. Inną znaną, lecz nadal budowaną, jest chińska Tama Trzech Przełomów, na Jangcy. Kolosalna inwestycja budzi wiele kontrowersji. Specjalnie dla jej budowy zmieniono bieg Żółtej Rzeki, przesiedlono ok. 1,3 mln mieszkańców zatopionych miast i wsi, pod wodą znalazły się setki świątyń, napisów skalnych, stanowisk archeologicznych. Zagrożona jest też drogocenna fauna Jangcy. Zbiornik napełnia się wodą od 2003r. i ten proces trwa nadal. Zapora ma pokryć jedną dziewiątą obecnego zapotrzebowania Chin na energię.

Energia morza
Aktualnie wykorzystuje się energię pływów morskich, fal morskich oraz energię cieplną mórz. Przewiduje się wykorzystanie energii prądów morskich, jednak jej wykorzystanie jest bliskie zeru z powodu problemów technicznych i obawy przed zaburzeniem naturalnej równowagi. Wielu badaczy uważa, że prądy morskie mają fundamentalne znaczenie dla klimatu i uszczuplenie ich energii, choćby niewielkie, mogłoby doprowadzić do nieobliczalnych zmian klimatycznych.

Energia wiatru
Pozyskiwanie tego typu energii nie jest kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i tanią eksploatację. Najważniejszym czynnikiem jest duża prędkość wiatru, gdyż zwiększenie średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do 100m. Dlatego też urządzenia uzyskujące energię z wiatru, są rozmieszczane na tzw. polach wiatrowych.
Elektrownie wiatrowe są zazwyczaj budowane na terenach nadmorskich i podgórskich. W Europie - Dania, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania - znajdują się w czołówce państw wykorzystujących wiatr do produkcji energii elektrycznej.
Wady elektrowni wiatrowych, to zapotrzebowanie na wielkie powierzchnię, hałas, zeszpecenie krajobrazu i niekorzystny wpływ na ptactwo.

Energia jądrowa
Kolejnym źródłem „czystej” energii jest niezbyt obecnie popularna energetyka jądrowa, której podstawową zaletą, w porównaniu z energetyką konwencjonalną, jest jej minimalny wpływ na środowisko, co w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych argumentów przemawiających za stosowaniem innych niż konwencjonalne procesów wytwarzania energii. Elektrownie jądrowe budzą wiele kontrowersji, gdyż z jednej strony nie emitują one do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń, ale z drugiej budzą obawę w przypadku awarii
reaktora, z którego energia jest pozyskiwana. Jednymi z głównych problemów występujących przy wytwarzaniu energii elektrycznej z energii jądrowej są: utylizacja odpadów powstających podczas spalania paliwa oraz ich transport i składowanie. W większości przypadków wpływa to na decyzję o budowie elektrowni oraz eksploatacji już istniejących. W przypadku budowy elektrowni jądrowych wadą są również wysokie koszty inwestycyjne - przynajmniej o połowę wyższe niż w przypadku budowy nowoczesnej.

Najwięcej energii elektrycznej uzyskuje się z energetyki jądrowej w USA i Francji. Potęgami są tu również Japonia, Rosja, Ukraina i RFN. Obecnie działa 437 reaktorów jądrowych w 31 krajach i wytwarzają one ok. 17% energii elektrycznej. Planuje się też wybudowanie elektrowni jądrowej w Polsce, jednak jej powstanie stoi nadal pod dużym znakiem zapytania.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata