profil

Biały walczyk. scenariusz zajęć z muzyki

poleca 85% 252 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Biały walczyk
Cel ogólny: nauka tańca do piosenki „Biały walczyk”
Cel pośredni:
- uwrażliwienie dzieci na muzykę i taniec
- zapoznanie dzieci z melodią
- zapoznanie dzieci z tekstem piosenki
- zapoznanie dzieci z językiem ruchu i tańca
- umiejętność pracy w grupie
- rozbudowanie zdolności tanecznych i ruchowych
- kształtują zdolność postrzegania
- ukształtowanie dziecka pod kątem wszechstronnego rozwoju
- wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań
- kształcenie sprawności ruchowej dziecka
- nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy
Cele szczegółowe:
- dzieci umieją słowa piosenki „biały walczyk”
- potrafią ją zaśpiewać
- dzieci umieją wykonywać podstawowe kroki i figury w tańcu
- potrafią pracować w grupie
- dzieci są bardziej śmiałe i otwarte
Formy: zbiorowe
Pomoce dydaktyczne: cd, radiomagnetofon
Słowa piosenki:
Hej biały walczyk hop hop hop!
Zając na śniegu znaczy trop!
Zając na śniegu pomyka,
A my tańczymy walczyka,
A my tańczymy walczyka
Saneczki z góry niosą nas,
Wiatr pogwizduje, szumi las!
A nasze ptaki z karmnika
Tańczą białego walczyka.
Przebieg zajęć:
Nauczyciel prosi dzieci żeby usiadły w kółku. Następnie prosi ich o wysłuchanie melodii. Włącza płytę z nagranym fragmentem melodii pt. „biały walczyk”. Po dwukrotnym wysłuchaniu mówi słowa pierwszej zwrotki. Dzieci powtarzają za nim. Następnie uczą się drugiej zwrotki poprzez kolejne powtarzanie jej za nauczycielem. Następnie śpiewają ją całą wraz z melodia. Po trzykrotnym zaśpiewaniu, nauczyciel proponuje żeby dzieci dobrały się w pary. Gdy są już gotowe nauczyciel oznajmia, iż teraz będą tańczyć do nauczonej już piosenki.
Zwrotka 1
Takt 1-12
Hej biały walczyk hop hop hop! Bieg parami dookoła sali.
Zając na śniegu znaczy trop!
Zając na śniegu pomyka,
Takt 13-20
A my tańczymy walczyka,
A my tańczymy walczyka!
Ręce wzajemnie podane.
Dosuwanie nogi do nogi raz w jedna, raz w drugą stronę, raz w drugą stronę, z uginaniem przy tym kolan. Jeden ruch w takcie.

Zwrotka 2
Takt 1-8
Saneczki z góry niosą nas,
Wiatr pogwizduje, szumi las! Dzieci stoją jedno za drugim i naśladują jazdę saneczkami. Biegną unosząc nogi lekko do góry. Trzy kroki w takcie.
Takt9-12
A nasz ptaki z karmnika Dzieci naśladują fruwanie ptaków.

Takt 13-20
Tańczą białego walczyka,
Tańczą białego walczyka! Trzymając ręce wyciągnięte w bok kołyszą się w prawo i w lew, dosuwając nogę do nogi (jeden ruch w takcie).
Zakończenie zajęć: Po zakończonych zajęciach nauczyciel chwali dzieci za umiejętność pracy w grupie i za wspaniałą naukę tańca.

Melodia.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy