profil

Karta chorobowa Wokulskiego - analiza próby samobójczej.

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KARTA CHOROBOWA nr292 /20/02/2007/


Pacjent: Stanisław Wokulski

Rozpoznanie: próba samobójcza po tragicznych przejściach oraz załamaniu.

Leki: Duża dawka środków psychotropowych, dzięki którym pacjent będzie opanowany.

\Historia choroby/
Po przybyciu do gabinetu pacjent S. Wokulski, jako osoba była bardzo niespokojna oraz rozdrażniona. Było to spowodowane nieudaną próbą samobójczą, co w tym przypadku jest reakcją normalną na jego poziomie zaawansowania choroby. Po odbytych rozmowach z pacjentem, jestem w stanie określić iż jego problemy zaczęły się w wieku młodzieńczym. Pacjent po dłuższym niepewnym zachowaniu co do mojej osoby, przełamał się i zaczął ze mną rozmawiać.
W wieku młodzieńczym pacjent przejawiał dosyć istotne swoje cechy charakteru które były dla mnie dość niepokojące. S. Wokulski przejawiał mianowicie swój romantyzm poprzez pisanie wierszy <nie ujawnione informacje w książce> oraz nie potrafił określić swoich chęci oraz celów życiowych, lecz natomiast był geniuszem finansowym, co było przejawiane w późniejszych etapach życia pacjenta. Mimo tego iż był dość inteligentny, pieniądze przeważyły nad jego psychiką. Te cechy z wiekiem u niego zaczęły się zmieniać kiedy, postawiał sobie cele, oraz dążył do ich realizacji.
Wraz z przebiegiem czasu, pacjent zostaje rozczarowany bliską niemu osobą, którą był zauroczony lecz bez odwzajemnienia jego uczuć, co głownie mogło zaważyć na jego postępowaniu. Łącząc handel, interesy oraz miłość nie jest w stanie czegokolwiek zrobić dobrze. Jego psychika została poddana dość intensywnej, roli przez co pacjent nie był w stanie sobie poradzić. Pacjenta spostrzegam jako dziecko szczęścia które nie potrafiło dostrzec uśmiechów losu, po czym doznaje samotnej porażki przez co S. Wokulski nie jest w stanie normalnie funkcjonować.
Nie potrafienie odnalezienia swojego własnego „ja” doprowadziło do takich skutków jakim była chęć popełnienia samobójstwa. Wysyłam pacjenta na dalsze leczenie oraz przyjmowanie dość dużych dawek leków psychotropowych które pacjenta będą sprowadzać do stanu uspokojonego, dzięki którym będzie opanowany.


Karta chorobowa pacjenta z dn. 20.02.2007 r.
Psychoterapeuta………………………………
Badania zlecone przez p………………………………

Próba samobójcza !! Analiza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury