profil

Opracowanie celu głównego i celów szczegółowych

poleca 84% 707 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Taksonomia według Blooma

Cel ogólny:
Student zna podstawowe istoty procesu kształcenia

Cele szczegółowe:
1. Student wymieni cechy nowoczesnego systemu kształcenia.
2. Student wyjaśni ogniwa procesu kształcenia.
3. Student omówi szczegółowo jedno z siedmiu ogniw procesu kształcenia na podstawie klasyfikacji dokonanej przez W. Okonia.
4. Student porówna ogniwa nauczania – uczenia się w różnych tokach pracy dydaktycznej.
5. Student przedstawi perspektywy zastosowania ogniw procesu kształcenia w edukacji np. na lekcji wychowawczej, przygotuje plan przebiegu takiej lekcji z zastosowaniem wszystkich ogniw procesu kształcenia.
Student zorganizuje zajęcia z zastosowaniem nowoczesnego systemu kształcenia na wybranej przez siebie grupie studentów.

Podoba się? Tak Nie