profil

Historia myśli ewolucyjnej

poleca 85% 136 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Proces ewolucji trwa stale. Jest to fakt istotny, a nie przeszłość. Jest wiele czynników, które wpływają na ewolucję. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, a także prawidłowości oraz mechanizmy ewolucji.
Ewolucjonizm jest działem biologii obejmujący swoimi badaniami powstanie i rozwój świata żywego w ciągu długiego istnienia naszej planety. Stanowi on podsumowanie wielu gałęzi wiedzy biologicznej i korzysta z faktów nagromadzonych przez wszystkie działy nauk przyrodniczych. Termin ten został wprowadzony w 2 połowie XIX w. przez H. Spencera.
Nauka o ewolucji organizmów była ciągle umacniana przez nowe odkrycia w biologii i teorie, które przyspieszały poznanie budowy oraz funkcji organizmów i praw rządzących ich rozwojem.
Uważam, iż należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia ewolucji.


UWAGA!!!
Cały referat jest w załączniku

Podoba się? Tak Nie