profil

Polska i Polacy w czasach II wojny światowej

poleca 85% 795 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Hans Frank-z nadania Hitlera wielkorzadca części okupowanej Polski. Doktor praw, prezes Niemieckiej Akademi Prawa, całkowicie skompromitowal całą ideę cywilizowanego prawodawstwa. Jako gubernator generalny był współtwórcą i realizatorem polityki eksterminacji Polaków i Żydów, niszczenia kultury, grabieży i dewastacji gospodarki Polskiej. Został skazany na kare śmierci przez Miedzynarodowy Trubunał Wojskowy w Norymberdzie.
Władysław Raczkiewicz-prezydent Polski na emigracji, pozostawał w opozycji wobec polityki porozumienia z ZSRR, realizowanej przez kolejnych premierów: Sikorskiego i Mikołajczyka
Władysław Sikorski-mianowany przez Sikorskiego 30.09.1939r prezydent Rządu RP na Uchodźstwie, potem naczelny wódź Polskich Sił Zbrojnych. Okoliczności jego śmierci w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4.07.1943r do dziś stanowią niewyjasniona do końca zagadkę.
gen.Władysław Anders- dowódca Armi Polskiej w ZSRR
Henryk Zygalski, Marian Rejewski, Jerzy Różycki-polscy matematycy, współpracujac od 1932r z Biurem Szyfrów II Odziału Sztabui Głównego WP, skonstruowali reblike Enigmy
Tadeusz Bór-Komorowski-w latach 1943-44 był Komendantem Głównym Armii Krajowej, a we wrzesniu 1944 został mianowany Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych
Stefan Grot-Rowecki-komendant Związku Walki Zbrojnej,a potem AK, w 1943r został przez Niemców aresztowany i wywieziony do obozu. W sierpniu 1944 zginął, zamordowany w Sachsenhausen.


Niemiecka Lista Narodowa (Volksliste)-lista osob pochodzenia niemieckiego, podzielona na 4 grupy. Do pierwszej nalezały osoby działajace czynnie na rzecz Niemiec jeszcze przed wojną, do drugiej-zachowujace sie wowczas biernie, do trzeciej-ludnośc wyodrębniona przez Niemców:współmałzonkowie Niemców, Kaszubi, Ślązacy, Mazurzy i górale, do czwarej zaś osoby uznane za spolonizowane. Na ślązku i pomorzu Polaków przypisywano do grupy trzeciej i czwartej.
Obozy koncenrtacyjne-Majdanek, Chełmno nad Nerem, Bełżec, Sobibór
Sowietyzacja-narzucanie przez Zwiazek Radziecki krajom i narodom zależnym radzieckiego systemu utrojowego i ideologii.
Łagry-obozy przymusowej, katorżniczej i niewolniczej pracy w Związku Radzieckim
Powstanie w warszawskim getcie-wybuchło 19.04.1943r w momencie rozpoczecia likwidacji getta przez Niemców. Walkami kierowała dowodzona przez Mordechaja Anielowicza, Żydowska Organizacja Bojowa. Po ciężkich walkach powstanie zostało stłumione 16.05.1943r. Wraz z około 100tys. ofiar z powierzchni ziemi znikła cała dzielnica Warszawy.


Plan "burza":
-opracowany przez AK w 1943r
-przewidywał wystąpienie zbrojne AK przeciw Niemcom i przejęcie władzy przed wkraczającym wojskiem radzieckim
-plan nie powiódl się, ponieważ rosjanie traktowali AK wrogo i nie podejmowali współpracy


Najważniejsze formy Polskiego oporu:
-szerzenie propagadny antyhitlerowskiej wśród Niemców
-prowadzenie działaności wywiadowczej
-tajne nauczanie (TON-Tajna Organizacja Nauczycielska)
-prowadzenie działalności wydawniczej będącej częścią polskiej informacji i propagandy
-akcje sabotażowe w gospodarce (psucie narzędzi i maszyn,mało wydajna praca), pod hasłem "pracuj powoli"
-wysadzanie dróg i mostów, aby uniemożliwić przemieszczanie oddziałów wojskowych i dostawy materiałów wojennych na front wschodni
-zamachy na czołowych funkcjonariuszy niemieckich
-odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałem)
-działalnośc harcerska Szarych Szeregów (bataliony warszawskie "Zośka" i "Parasol")
-wykonywanie napisów na murach, kotwica-znak polski walczacej
-wykonywanie wyroków sądów polskiego państwa podziemnego na zdrajcach narodu i zbrodniarzach hitlerowskich (np.likwidowanie oprawców Pawiaka i funkcjonariuszy gestapo)
-powstanie w getce warszawskim
-powstanie warszawskie i wiele innych akcji zbrojnych

Kształtowanie się stuktur wojskowych w okupowanej Polsce:
-Służba Zwycięstwa Polski
-Zwiazek Walki Zbrojnej
-Armia Krajowa 14.02.1942r

Komendanci AK:
-Stefan Rowecki-Grot
-Tadeusz Komorowski-Bór
-Leopold Okulicki

Delegatura rządu na kraj:
-Delegat rzadu na kraj
-Krajowa Rada Ministrów
-Rada Jedności Narodowej
-jednostki wyspecjalizowane do spraw wywiadu, dywersji i akcji zbrojnych28.09.1939r-układ niemiecko-radziecki o nowej granicy
17-18.09.1939r-emigracja Polskich Władz Rządowych i Wojskowych do Rumuni
30.09.1939r-utworzenie Polskiego rządu w Paryżu
-gen.Sikorski premierem i naczelnym wodzem
-W.Raczkiewicz prezydentem
-tworzenie polskich sił zbrojnych na Zachodzie
VI 1940-przeniesienie siedziby polskiego rzadu do Londynu
30.07.1941-układ polsko-radziecki (Sikorsko-Majski)
-prowadzenie wspólnej wojny z Niemcami
-zwolnienie polskich więźniów na terenie ZSRR
-utworzenie polskiej armii w ZSRR pod dowództwem gen.Andersa
-sprawy granic postanowiono uregulowac po zakończeniu wojny
IV 1943-odkrycie zbiorowych mogił polskich żołnierzy w Katyniu
25.04.1943r-zerwanie stosunków dyplomatycznych z polskim rządem przez ZSRR
4.07.1943r-katastrofa w Giblartarze i śmierć gen.Sikorskiego
1.08.-2.10.1944r-wybuch powstania w Warszawie (godzina W (17.00), upadek powstania po 53 dniach walki)


Polacy na frontach II w.ś.
Front zach.
Front wsch.
Front Poł. i Afryka
Morza i Oceany
-Walki o Norwik
samodzielna brygada strzelców podhalańskich płk.Z.Szyszko-Bohusza
-Walki na terenie Francji
lato 1940r, ok 40tys, polskich żołnierzy
-Bitwa powietrzna o Anglię
polskie dywizjony 302 i 303 oraz 80 pilotów. Łącznie 143 lotników strącili 203 samoloty niemieckie
-Normandia
w VI 1944r, Polska Marynarka Wojenna, dywizja pancerna gen.Maczka
-I dewizja piechoty dow. płk.Z.Berling
-I armia wojska polskiego gen.Z.Beling
-II armia wojska polskiego gen.Świerczewski
-Walki o Tobruk
samodzielna brygada strzelców karpackich dow. gen.Kopański
-Monte Casino
II korpus polski gen.Anders
-Działania morskie-1940r
wróżnił się piorun, który zatopił "Bismarck". Okręty polskie zatopiły 12 okretów wojennych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty