profil

Udział Polaków na frontach II wojny światowej

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-04
poleca 84% 1397 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wojsko polskie jako naród bez niepodległego kraju było bardzo aktywne na frontach II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej armii polskiej w 1939 r. wielu żołnierzy przedostało się na zachód Europy. Tam rozpoczęło się formowanie wojsk polskich najpierw we Francji póżniej w Wielkiej Brytanii. Na wschodzie Europy czyli w ZSRR na skutek podpisania układu Sikorski-Majski dano możliwość tworzenia wojska polskiego na terytorium państwa rosyjskiego. Przed atakiem III Rzeszy na Francję w 1940 r. powstały we Francji polskie formacje wojskowe. W Coetguidan powstała Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich (SBSP), która brała udział w bitwie o Narwik (8-30.05.1940 r.). Natomiast w Parthenay została sformowana II Dywizja Strzelców Pieszych (2 DSP), a w Coetguidan 10 Brygada Kawalerii Pancernej

(10 BK Panc.) i I Dywizja Grenadierów (10 Gr.). W obronie Francji brała udział 2 DSP, 10 BK Panc. i 10 Gr. - były to działania polskich żołnierzy na froncie północnym i zachodnim, przed atakiem III Rzeszy na Francję. Na terenie ZSRR w Buzułuku w 1941r. powstała Armia Polska pod dowództwem gen. Andersa która po przeprawie przez Morze Kaspijskie, na Bliskim Wschodzie została sformowana jako II Korpus Polski (2 KP). Następnie dotarłszy przez Morze Śródziemne do Włoch wyzwolili słynną twierdzę Monte Cassino. Bitwa o Monte Cassino trwała od 11 do 18.05.1944 r. Oprócz 2 KP brały też inne formacje wojskowe (w tej bitwie) jak np.: 5 Kresowa Dywizja Polska oraz III Dywizja Strzelców Karpackich. Na Bliskim Wshodzie w 1941 r. w Syrii powstała Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (SBSK), która po przeprawie przez Egipt dotarła do Libii. Tam obronili słynną twierdzę Tobruk, był to 5.10.1941 r. - były to działania na froncie południowym. Na terenie ZSRR w 1943 r. powstała I Dywizja Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki (1 DP) i I Korpus Polski (1 KP) w Sielcach. Przeszli oni chrzest bojowy w bitwie pod Lenino (12-13.09.1943 r.). Koło Kijowa do 1 DP i 1 KP przyłączyły się inne organizacje wojskowe powstałe w mieście Sumy, były to III Dywizja Piechoty (3 DP) oraz I Armia Wojska Polskiego (1 AWP). W Żytomierzu poza ziemiami polskimi wszystkie organizacje wojska polskiego powstałe w Sielcach jak i Sumy uległy koncentracji w 1 AWP. U boku Armii Czerwonej dotarła ona do ziem polskich. Natomiast na ziemiach polskich powstała w Warszawie i Rzeszowie II Armia Wojska Polskiego (2 AWP). Obydwie te armie brały udział w zdobyciu Berlina - były to działania na froncie wschodnim. Największa na świecie operacja desantowa miała miejsce w 1944 r. i przebiegała przez Kanał La Manche. W bitwie pod Falaise 16.07.1944 r. brała udział I Dywizja Pancerna (1 DPanc.), natomiast w bitwie pod Arnhem 17-26.09.1944 r. udział brała I Samodzielna Brygada Spadochronowa (SBSpad.). Obydwie te armie zostały sformowane w Wielkiej Brytanii, brały udział w operacji desantowej oraz w zdobyciu Berlina - były to działania na froncie zachodnim. W czasie II wojny światowej polscy lotnicy brali udział w obronie Wielkiej Brytanii w 1940 r., a później walczyli w Polsce, Francji, w krajach Beneluksu oraz w Afryce. Od początku wojny u boku aliantów walczyły także okręty oraz łodzie podwodne polskiej marynarki wojennej. Warto też wspomnieć o działaniach wojsk polskich w Polsce we wrześniu 1939 r. Miastem, które najdłużej się broniło był Kock, następne w kolejności to: Hel, Modlin, Warszawa. Powstało wiele organizacji wojskowych, które walczyły i stawiały silny opór III Rzeszy. Największym rejonem na którym polskie wojsko stawiało silny opór to - Bzura, na zachód od Warszawy.

Polacy na frontach II wojny światowej byli bardzo aktywni, o czym świadczy rejon ich walk, oraz liczba powstałych formacji wojskowych i ich działania. Jestem pod wrażeniem że w tamtych czasach polskie wojsko bez Niepodległego Państwa mogło tyle zdziałać. Uważam, iż największą bitwę jaką stoczyło wojsko polskie w czasie II wojny światowej była bitwa o Monte Cassino. W bitwie tej Polacy pokazali swoją siłę oraz wytrwałość w walce.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty