profil

Jednostki masy, długości, powierzchni i objętości

poleca 74% 14474 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jednostki masy
1 gram
1 dekagram = 10 g;
1 kilogram = 100 dag = 1000 g
1 tona = 1000 kg,

Jednostki długości
1 mm
1 cm = 10 mm,
1 dm = 10 cm,
1 m = 100 cm
1 km = 1000 m,

Jednostki powierzchni
1 mm2 1 cm2 = 100
1 dm2 =100 cm2 =10 000 mm2
1 m2 =100 dm2 =10 000 cm2 =1 000 000 mm2
1 ar = 100 m2
1 hektar = 100 arów =10 000 m2,
1 km2 =100 ha = 1 000 000 m2

Jednostki objętości
1 mm3 = 1mililitr
1 cm3 =1 000 mm3,
1 dm3= 1 000 cm3 =1 litr ,
1 hektolitr = 100 l,
1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3,
1 km3 = 1 000 000 000 m3,

Podoba się? Tak Nie