profil

"Przedstaw w jaki sposób współcześnie na świecie realizowane są doktryny: populizm, anarchizm, ekologizm i pacyfizm.”

poleca 90% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesny świat XXI w. to czas rozwoju techniki, komunikacji, myśli społecznych. Przez wieki ukształtowała się sylwetka człowieka wolnego, który swobodnie wypowiada swoje poglądy i bezpośrednio wpływa na otaczający go świat. Ludzie są teraz świadomi swojego potencjału i zaczynają działać. W ten sposób możemy zaobserwować proces powstawania grup społecznych, które posiadają wspólne cele, priorytety, o które „walczą” .Te uporządkowane zbiory poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa stanowią filar ukształtowania się współczesnych doktryn takich jak : populizm, anarchizm, ekologizm i pacyfizm. W mojej pracy spróbuję, zgodnie z tematem, przedstawić w jaki sposób są one realizowane.
Zacznijmy od POPULIZMU. Znaczenie encyklopedyczne tego słowa to :
„ Populizm to zachowanie polityczne polegające na głoszeniu tych poglądów, które są aktualnie najbardziej popularne w danej grupie społecznej, w celu łatwego zdobycia popularności, bez analizowania sensu tych poglądów oraz zastanawiania się nad realnymi możliwościami i rzeczywistymi skutkami wprowadzenia głoszonych poglądów w czyn. Często populizm przybiera formę schlebiania masom poprzez krytykowanie ekipy rządzącej.” Po przeczytaniu tej charakterystyki od razu nasuwają się na myśl kampanie wyborcze partii politycznych i związane z nimi obietnice składane przez polityków. Populizm jest ideologią mas i sposobem zdobywania poparcia. Odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.. Populizm jest „dzieckiem demokracji”, który opiera się na pozyskiwaniu głosów w wyborach. Polska rzeczywistość polityczna ,a raczej zaplecza partii, są na pewno odzwierciedleniem populizmu. Liga Polskich Rodzin jak również Samoobrona to najlepsze przykłady realizowania tej doktryny. Czytamy prasę, oglądamy programy informacyjne, niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć jak Andrzej Lepper, lider Samoobrony wypowiada się ( jeszcze przed wejściem do koalicji rządowej, będąc w opozycji) cytuję: "prezydent, nie zastanawiając się, co robi, podpisuje ustawy wyrzucające ludzi na bruk"; "prywatyzacja doprowadziła do tego, że Polacy są dziś jedynym narodem w Europie bez własnego przemysłu i handlu"; "rząd mydli oczy społeczeństwu, używając gładkich słów"; "ludzie biedni i bezrobotni powinni odważniej walczyć o swoje prawa z rządem, nawet gdyby to było związane z łamaniem prawa” . Trudno się z tymi stwierdzeniami nie zgodzić, prawda?. Społeczeństwo, które jest niezadowolone, szuka innej drogi do polepszenia swojej sytuacji i w ten sposób wybiera tą, a nie inną partię albo zmienia ludzi, którzy są sprawcami tego niezadowolenia. Po prostu populiści utożsamiają się ze zwykłymi ludźmi, by zyskać ich przychylność.
Kolejną doktryną, która jest popularna we współczesnym świecie to ANARCHIZM. Od razu podaje definicję : „ Anarchizm jest teorią polityczną opisującą model społeczeństwa opartego na poszanowaniu wolności jednostki i wysuwającą ową wolność na pierwszy plan wszelkich podejmowanych inicjatyw. Społeczeństwo anarchistyczne opiera się na swobodnej współpracy wolnych jednostek oraz pomocy wzajemnej. Głównymi zagrożeniami owego
modelu są wszelkiego rodzaju autorytaryzm oraz hierarchia społeczna.” Większości z nas anarchizm jest równoznaczny z chaosem, stanem bezładu. Anarchista zaś kojarzy się nam jako człowiek działający skrycie przy pomocy bomby lub sztyletu, nienawidzący całego społeczeństwa i mający na celu wywołanie zamętu i spowodowanie śmierci jak największej ilości ludzi. Anarchia nie oznacza zniesienia wszelkich instytucji w ogóle, co mogłoby rzeczywiście prowadzić do chaosu, lecz tylko tych, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy. Anarchizm to doktryna propagująca wolność, równość i idee społecznej sprawiedliwości. Owszem istnieją skrajne grupy, które całkowicie sprzeciwiają się ogólnemu porządkowi, a do osiągania celów używają przemocy. Do takiej skrajności na pewno można zaliczyć terroryzm. Przykładem takiej organizacji jest Al. Kaida, która pod przywództwem Osama bin Ladena pozostawiła wielką ranę na ludzkości pod postacią ponad. 3000 zabitych podczas ataku 11 września 2001 r. na WTC. Do podobnego typu działania możemy również zaliczyć baskijską grupę ETA. Choć dla niektórych Basków jest to organizacja narodowowyzwoleńcza, która walczy z rządem hiszpańskim o wolność Kraju Basków. Natomiast dla zwolenników dwóch największych partii hiszpańskich (Partia Ludowa, Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza) jest to organizacja terrorystyczna, która zajmuje się głównie mordowaniem i wymuszaniem pieniędzy. Niestety sprawa terroryzmu jest problemem, który stał się zmorą współczesnego świata. Skupmy się jednak na tych, mniej agresywnych organizacjach anarchistycznych. Pierwszą znaną z nazwy polską taką organizacją było efemeryczne "Polskie Towarzystwo Socjalno-Rewolucyjne" istniejące w 1872 roku. Teraz to np. Inicjatywa 33, CK-LA, Raster i wiele, wiele innych. Ich celem jest przede wszystkim walka z podziałem społecznym, jakąkolwiek hierarchią. Znane są one z różnych inicjatyw, happeningów. Najbardziej widoczne i głośnie są manifestacje przeciwko wojnie (cykliczne demonstracje przed Białym Domem w USA przeciwko wojnie w Iraku). Grupy anarchistyczne nie tylko zajmują się walką z politykami, ale również propagują zdrowy tryb życia ( "Sport to zdrowie"- FC Rozbrat).We współczesnym świecie za anarchistów możemy również uznać hakerów komputerowych. Hakerzy opowiadają się za wolnym dostępem do informacji a to zawsze było jednym z czołowych postulatów anarchistycznych, bo prawdziwa wolność słowa nigdy nie jest na rękę ważniakom z góry.
Podobne poglądy do anarchistów wyznają pacyfiści. Pacyfizm to ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny(a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfizm jest niemal tak stary jak wojny. Pierwsze pisane wzmianki o nim pojawiły się już w starożytnej Grecji np. w komedii Arystofanes Lizystrata, opisującego zmowę kobiet, które postanawiają odstawić swoich mężów od łoża, do czasu aż ci zawrą między sobą pokój. Współcześnie pacyfizm jest kojarzony z ruchem hippisowskim, który w latach siedemdziesiątych XX wieku w USA, głównie pod wpływem prowadzonych przez Stany Zjednoczone walk na obszarze Dalekiego Wschodu propagował palenie książeczek wojskowych, odmawianie stawienia się do jednostek wojskowych i inne tego rodzaju bierne formy protestu. Nieodłącznym symbolem pacyfistów tych czasów stała się tzw. pacyfka. Politycznie obecnie pacyfizm związany jest z tzw. zielonymi. Zieloni i organizacje pozarządowe typu Greenpeace opierające swój program na ekologii. Programy polityczne właściwe ekologizmowi wyrażają sprzeciw wobec zbrojeń i militarnej sfery aktywności państwa, nieufność wobec nowoczesnych technologii, zawierają wątki antyindywidualistyczne, propagują styl życia oparty na kontakcie z naturą i edukację ekologiczną. Tak więc pacyfizm i ekologizm maja ze sobą dużo wspólnego. Przedstawiciele ekologizmu zgodnie z ich nazwą zajmują się szeroko określonym pojęciem ekologii. Sprzeciwiają się oni niszczeniu środowiska naturalnego przez człowieka i industrializacją. W Polsce najbardziej aktualnym tematem związanym z ekologią jest spór o planowaną budowę obwodnicy w Augustowie, a konkretnie o teren jej lokalizacji. Ma ona przebiegać przez obszary chronione doliny Rozpudy. Wzbudziło to sprzeciw ekologów, okolicznych mieszkańców oraz Unii Europejskiej. Na całym świecie, w ostatnich latach, ogromnie wzrosło zainteresowanie ochrona środowiska. Jest to bezpośrednio związane z globalnym ociepleniem, które spowodowało tragiczne w skutkach zmiany klimatyczne m.in. huragan Katrina w USA jak i wichurę, która w tym roku przeszła nad Polską, powodując ogromne straty. Dlatego też ekologia stała się ważnym elementem polityki każdego kraju.
Synteza wyżej wymienionych doktryn: populizmu, anarchizmu, pacyfizmu i ekologizmu stworzy ruch antyglobalistów. To właśnie oni są współcześnie najbardziej aktywną grupą występującą przeciwko: postępująca degradacja środowiska, degradacja kultur lokalnych, niszowych, narastanie antagonizmów narodowo-etnicznych, wyzysk pracowników wielkich korporacji i wciąż nierozwiązane problemy Trzeciego Świata. Ich działalność jest międzynarodowa. Szczególnie aktywni stają się podczas zebrania tzw. G8 czyli spotkania przywódców 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji. Takie spotkanie odbyło się również w Warszawie.
Podsumowując moja pracą mogę stwierdzić, iż we współczesnym świecie są widocznie realizowane doktryny: populizmu, anarchizmu, pacyfizmu i ekologizmu. Taka aktywność społeczna pozwala człowiekowi na lepsze wykorzystanie swoich praw i możliwości. I najważniejsze. Pozwala na skuteczną walkę z problemami współczesnego świata, z którym jesteśmy nieodłącznie związani.JBIBLIOGRAFIA:

http://pl.wikipedia.org
http://www.rzeczpospolita.pl
http://www.wolfpunk.most.org.pl
http://www.rozbrat.org/
http://www.sciaga.pl
http://portalwiedzy.onet.pl/
Słownik myśli społeczno- politycznej „Doktryny i procesy społeczne” wyd. Park 2004

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut