profil

II wojna światowa

poleca 85% 201 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dziwna wojna (1.IX.39-10.V.40) nazwa wojny na zachodzie Europy, Wielka Brytania i Francja mimo wypowiedzenia wojny Niemcom nie prowadziły działań wojennych
Bitwa o Anglie (8.VIII-31.X.40) operacja lotnicza której zadaniem było przełamanie obrony lotniczej Anglii i przejęcie komunikacji morskiej. Zakończyła się niepowodzeniem Niemiec
Plan Barbarossa – nazw planu ataku Niemiec na ZSRR, Niemcy i ich sojusznicy zaatakowali ZSRR 22.VI.41
Bitwa o Atlantyk - wojna toczona między siłami morskimi przez cały okres zmagań wojennych. Do połowy 1943 przewagę miały Niemcy Od polowy 43 dzięki zmasowanej produkcji okrętów podwodnych przejęli alianci
Wielka koalicja – przymierze państw walczących lub okupowanych przez Niemców i ich sojuszników. Do WK należało 51 państw
Drugi front -,w czasie II wojny światowej umowna nazwa działań wojskowych w zachodniej Europie zapoczątkowana lądowaniem aliantów w Normandii 6.VI.1944
Syjonizm - pogląd głoszący że żydzi są odrębnym narodem i powinni mieć własne państwo w Palestynie
Getto – dzielnice wydzielone dla żydów
Styczeń 1942 – ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej
Powstanie w getcie warszawskim 19.IV.1943 zbrojne wystąpienie żydów przeciwko Niemcom przygotowane przez żydowską organizację bojową
Holokaust – określenie całkowitej zgłady żydów przez władze Niemczech w czasie II wojny światowej
Rząd RP na uchodźctwie – (30.XI.1939) rząd utworzony we Francji po internowaniu dotychczasowych władz Polskie w Rumunii. Powołanie tego rządu zostało dokonane z zachowaniem formalnoprawnej ciągłości państwa, dzięki czemu Polska nie mogła być uznana za państwo podbite. Podstawą działalności rządu była konstytucja kwietniowa
Układ SIKORSKI-MAJSKI lipiec 1941 – unieważnienie traktatów niemiecko-radzieckiech –wznowienie stosunków dyplomatycznych –Polacy mają być zwalniani więzień –wyrażenie zgody na tworzenie Armii Polskiej na terenie ZSRR
I Dywizja Piechoty im. T, Kościuszko V-VII.1943 – dywizja utworzona w ZSRR w Sielcach nad Oką, Dowódca – pułk. Zygmunt Berling
Bitwa pod Lenno 12-13.X.1943 – pierwsza bitwa polskiej dywizji zakończona porażką
Konferencja w Teheranie – 28.XI-1.XII.1943 – spotkanie przywódców ZSRR, Wlk. Bryt i USA w sprawie uzgodnienia wspólnej polityki wojskowej, politycznej i gospodarczej
I.1942 – powstanie Polskiej partii robotniczej
III.1942 – utworzenie oddziałów wojskowych polskiej partii robotniczej – gwardia ludowa
III.1943 - powołanie związku patriotów polskich w Moskwie
V-VII 1943 – utworzenie I dywizji piechoty im. T. Kościuszko
I 1944 – w Warszawie powstaje krajowa rada narodowa
22. VII 1944 ogłoszenie manifestu PKWN
Akcja burza- akcja podjęta przez AK w listopadzie 1943 jej celem był udział w wyzwalaniu ziem polskich wraz z armią czerwoną a następnie występowanie w roli gospodarza wobec sowieckich wojsk
1.VIII-2.X.1944 – czas trwania powstanie warszawskiego
4-11.II.1945 – konferencja w Jałcie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata