profil

Opracowanie "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza.

poleca 84% 1359 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Narrator i narracja
Narrator w 3 os., abstrakcyjny,wszechwiedzący, opowiada szczególowo,narracja bardzo rozbudowana,zawierająca elementy charakterystyki,opisy miesc, postaci, przedmiotów,sytuacji,przyrody, elementy opowiadania. Język stylizowany na gwarę górali podhalańskich( sprawia wrażenie języka XV-wiecznego.
2)Świat przedstawiony
a)czas wydarzeń :
1399(śmierć krolowej Jadwigi)
1410(bitwa pod Grunwaldem)
b)przestrzeń:
Kraków, Szczytno, Ciechanów, Sieradz, Płock, Bogdaniec, Zgorzelice, Spychów, Mlabork, Grunwald, Litwa, Żmudź
c)bohaterowie:
*historyczni: Władysław Jagiełło, królowa Jadwig, książe Witold, Anna Danuta, Janusz, Konrad i Ulryk von Jungingen, Powała z Taczewa, Zawisza Czarny, Zyndram z Maszkowic, Skirwoiłło
*fikcyjni: Zyszko i Maćko z Bogdańca, Jurand ze Spychowa, Danusia Jurandówna, Sanderus, Fulko de Lorche,Zych i Jagienka ze Zgorzelic, Opat z Tulczy, Kuno von Lichtenstein,Zgfryd de Lowe, Hugo de Danweld ,Rotgir, Diederich, Cztan z Rogowa, Wilk z Brzozowej
d)wydarzenia(wątki)
główny: miłość Zbyszka i Danusi
poboczne: nienawiść Juranda do Krzyżaków, skrywana miłość Jagienki do Zbyszka, wojna polsko - krzyżacka

Podoba się? Tak Nie