profil

Płazy-układ krążenia

poleca 83% 1087 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeUkład krążenia u płazów jest zamknięty. Mamy u nich do czynienia z zanikiem skrzeli, na skutek czego z tętnic i żył łuków skrzelowych, powstały bezpośrednie połączenia aorty brzusznej i grzbietowej zwane łukami aorty ( prawy i lewy ). Cały obieg krwi, taki jak u ryb, stał się obiegiem dużym. Funkcje oddechowe przejęły głównie płuca i powstał drugi obieg krwi - mały ( płucny ).
Mały obieg
Prowadzi on częściowo odtlenioną krew od komory serca do płuc, a po natlenieniu z płuc do lewego przedsionka.
Duży obieg
Prowadzi on krew natlenioną od komory serca do wszystkich narządów ciała, skąd po oddaniu tlenu krew wraca do prawego przedsionka.

Dzięki tym dwóm krwiobiegom, zarówno do płuc jak i do ciała krew zawsze płynie pod bezpośrednim wpływem akcji serca, z większym ciśnieniem i prędkością. Po każdym przejściu poprzez naczynia włosowate wraca do serca, by tam uzyskać nowe przyspieszenie. Ceną tego jest mieszanie się krwi w jednej komorze serca. Różnica między krwią wracającą z płuc i z ciała jest niewielka. Krew wracająca z płuc jest natleniona stosunkowo słabo, gdyż płuca maja prymitywną budowę i prymitywny jest ich sposób wentylacji ( przy wdechu otwiera się jama gębowa, a nozdrza i krtań są zamknięte - przy wydech na odwrót). Krew wracająca z ciała jest stosunkowo słabo odtleniona, gdyż jest mieszaniną krwi, która zostawiła tlen w różnych narządach wewnętrznych ciała oraz krwi, która płynęła przez naczynia skórne i tam pobrała znaczną ilość tlenu.
Dalsza ewolucja to stopniowe rozdzielenie strumienia krwi tętniczej i żylnej w sercu.
Już u współczesnych żab wewnętrzna struktura komory i stożka tętniczego powoduje pewien rozdział krwi - do płuca wpływa krew przeważnie żylna, a do reszty ciała - przeważnie tętnicza.

Trzeci obieg
Płazy mają jeszcze jak gdyby trzeci obieg - skórny. Ponadto w zależności od sytuacji potrafią zmieniać przepływ krwi w narządach, prowadzących wymianę gazów. Jeżeli długo nurkują i nie mogą zaczerpnąć powietrza, ale woda dokoła nich jest dobrze natleniona, zwiększają przepływ krwi w skórze, kosztem przepływu w płucach.


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty