profil

Matura

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Biała Podlaska, Ciechanów, Warszawa - 97/98
1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników". Przywołując wybrane (2-3) utwory literackie, uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego (lub podejmij polemikę).

2. Postawy bohaterów dawnych to - dla Twojego pokolenia - przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań... Odpowiedź uzasadnij.

3. "Polacy nie są zorganizowanym narodem, wobec czego znaczy u nich więcej nastrój aniżeli rozumowanie i argumenty; sztuką rządzenia Polakami jest zatem wzniecanie odpowiednich nastrojów". Przywołując stosowne teksty kultury, skomentuj myśl Józefa Piłsudskiego.

4. Interpretując wiersz C.K. Norwida "Królestwo", odpowiedz, czy proponowana współczesnym filozofia życia jest do zaakceptowania przez Ciebie?

2. Białystok - 97/98
1. Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia.

2. "Samotność - cóż po ludziach..." (A. Mickiewicz). Twoje refleksje o istocie samotności i literackich samotnikach.

3. Sąd autora artykułu i Twój o sytuacji człowieka we współczesnej kulturze (J. Pasierb "Sytuacja człowieka we współczesnej kulturze")

4. Analiza porównawcza wierszy: "Koniec wieku XIX" K. Przerwy-Tetmajera i "Schyłek wieku" W. Szymborskiej lub interpretacja wiersza współczesnej poetki.

3. Bielsko-Biała, Chełm, Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Nowy Sącz, Przemyśl,
Rzeszów, Tarnobrzeg, Tarnów, Zamość - 97/98
1. Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.

2. W literaturze polskiej i obcej możesz odnaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować dzisiaj młody człowiek.

3. "Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się". Myśl Aleksandra Świętochowskiego uczyń mottem rozważań nad rolą literatury.

4. Dokonaj interpretacji wiersza Urszuli Kozioł "Przepodwitanie", odczytując ukazaną przez autorkę wizję człowieka przyszłości.

4. Bydgoszcz - 97/98
1. Co jest w człowieku? Szkic do duchowego portretu ludzi końca XIX i XX wieku inspirowany literaturą i filmem.

2. "Kto mi powiada, że moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (C. K. Norwid). Obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy.

3. Jeśli nie kanon lektur szkolnych, to... Fascynacje czytelnicze maturzysty roku '98.

4. Zinterpretuj wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Ogrodnicy" lub fragment powieści Tadeusza Konwickiego "Kompleks polski", uwzględniając konteksty historyczne i literackie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty